DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Mathematics and Informatics >
MSc Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/227

Title: Управление на процеса на актуване на държавни и общински имоти в Република България
Other Titles: Managing the process of creating property certificates for government and municipality real estates in Republic Bulgaria
Authors: Захариев, Стефан
Keywords: government and municipality real estates
Управление на процеса на актуване
държавни и общински имоти
Managing the process of creating property certificates
Issue Date: 15-Oct-2007
Publisher: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Abstract: Дипломната работа разглежда разработка на модул за управление на процеса на актуване на държавни и общински имоти в Република България. Той представлява част от „Информационна система за управление на държавни и общински имоти (ИСУДОИ)”. ИСУДОИ представлява пакет от приложения за управление на документи и регистри за кадастрална информация (данни за физическите характеристики на даден имот – граници, площ, вид и др.), както и на данни, поддържащи процеса на актуване на имотите и на съхраняване на издадените актове. При проектирането на системата са следвани две основни изисквания: • да е ориентирана към законовите разпоредби в Република България; • да отразява адекватно съществуващите процеси на обмен, обработка, управление и съхранение на информацията към момента на разработката. Информационна система за управление на държавни и общински имоти (ИСУДОИ) предоставя възможност за дефиниране на различни работни пространства (общини, области и др.), роли и права на потребителите. Потребителските права могат да се задават отделно за всяка от ролите и определят активирането на менютата от системата. Разглежданият модул за актуване позволява създаване и редактиране на актове, както и търсенето, разглеждането и отпечатването им. При създаването на актове е реализиран работния процес ползван в държавната администрация, който включва няколко стъпки като одобрение, подписване на акта и т.н. Всички извършени от потребителите действия се записват в архив, който се наблюдава от администратора. ИСУДОИ, чиито модул за актуване е обект на настоящата дипломна работа е изградена с използване на средствата за изграждане на разпределени приложения на софтуерната платформа .NET 2.0 на Майкрософт и система за управление на бази данни SQL Server 2005 на същата фирма. Системата представлява клиент-сървър приложение. Клиентският софтуер представлява диалогово приложение на Windows изградено с библиотеката Windows Forms предлагана от .NET Framework. Сървърът предоставя набор от уеб услуги, които могат да бъдат извиквани от произволен клиент. Ползването на уеб услугите повишава възможността за интеграция с други системи в държавната администрация, което значително увеличава ефекта от нейното внедряване. При създаването на уеб услугите е използвана предлаганата от Microsoft библиотека – Web Service Enhancements. Манипулацията на базата от данни става чрез така нареченият ORM инструмент, като в случая е използван NHibernate. Той представлява проект с отворен код, който се разработва от независими от Microsoft разработчици. Пилотно тестване на системата беше проведено на две места - общинско- областната администрация в гр. Враца и в Министерския Съвет на Република България. Системата е инсталирана на централен сървър в министерски съвет на следния адрес http://212.122.186.228/. Благодарение на поддръжката на отделни работни пространства (за области, общини и др.) се позволява работа както на служители на министерски съвет, така и на служители от община Враца. До момента служителите на двете ведомства са въвели няколко стотици имота и съответните актове към тях, с което е изпълнено пилотното тестване. Системата също така е представена и на Пловдивския технически панаир през 2007 година, където получи специална награда от Microsoft, състезавайки се с над 40 други проекта.
Description: Управление на процеса на актуване на държавни и общински имоти в Република България Дипломант: Стефан Христов Захариев, Ф.Н. М21904 Научен ръководител: доц. Боян Бончев
URI: http://hdl.handle.net/10506/227
Appears in Collections:MSc Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Stephan-Zahariev-diploma-FMI.pdfДИПЛОМНА РАБОТА912.77 kBAdobe PDFView/Open
Stephan-Zahariev-diploma-FMI-Resume-EN.pdfresume48.72 kBAdobe PDFView/Open
Stephan-Zahariev-diploma-FMI-Resume-BG.pdfрезюме55.09 kBAdobe PDFView/Open
Src.zipкод88.57 kBZipView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback