DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Philosophy >
Автореферати на дисертации / Summaries of PhD&Habilitation Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1189

Title: Автор, медия и произведение в епохата на дигиталното възпроизводство : Автореферат
Authors: Терзиев, Красимир Георгиев
Keywords: виртуална реалност
култура философски проблеми
изкуство и действителност
Issue Date: 2011
Publisher: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Abstract: Дисертацията разглежда трансформацията на произведението на визуалните изкуства в културата на новите медии: мрежова като структура, глобална като мащаби на разпространение, дигитална по форма на производство и представяне. Тази трансформация е свързана, от една страна с развитието на технологиите за възпроизводство на образи, и от друга, с променящото се отношение към това, що е изкуство. Понятието за оригинал и неговите взаимоотношения в йерархията от различни типове копия във визуалните изкуства е въпрос за материалността на произведението. В условията на нематериална, информационна икономика, въпросът за оригинала и мрежата от копия възвръща своята актуалност. Когато категориите оригинал – копие губят традиционните си основания, всъщност се разпада целият концептуален облак от институционални понятия, с които изкуството описва себе си. Защото промените в представите за оригинал и копие са свързани с въпроси за мястото, времето, медията, които от своя страна ни препращат към позициите на автора и публиката. Културата на ремикс изглежда като дематериализирана култура за всички, даром. В творчеството в мрежата отеква ехото на много от манифестираните от художествените авангарди утопични амбиции за демократизиране на естетическия опит, за участието на публиките в творческия процес, за свободния трансфер на културни обекти и съдържания между различни контексти, за отпадане на границите между жанрове, форми и езици на изразяване, между кодовете на висока и ниска култура, накратко - между изкуство и живот. Като че ли там, където авангардите се провалят, техно-медиите на днешния ден са успели. Само че тези дематериализирани културни обекти се оказват перфектно адаптирани за пост-фордистката фаза на капитализма и императивите на новата икономика.
Description: Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор", Науч. спец. 05.08.33 - Теория и история на културата (Културна антропология) СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра "История и теория на културата". Научен ръководител: проф. д.ф.н. Ивайло Стефанов Дичев
URI: http://hdl.handle.net/10506/1189
Appears in Collections:Автореферати на дисертации / Summaries of PhD&Habilitation Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DigiTool - Avtoreferat - Krasimir Terziev.htm28.45 kBHTMLView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback