DigiTool //Digital asset management supported by America for Bulgaria Foundation
Search Results Previous Searches Search Bases My Space
Change Language Login End Session Help
Guest
Search 'System Number= 000001585' in 'General Silo' Collection [ Sorted by: Ranking ] Refine
Brief view Table view Full view
Sort by:
Record 1 of 1 1
Add to E-Shelf
Image Thumbnail
Object
Krasimir_Terziev.pdf   Krasimir_Terziev.pdf - PDF Document (279 K)
Record number 000001585
Title Автор, медия и произведение в епохата на дигиталното възпроизводство : Автореферат / Красимир Георгиев Терзиев ; Науч. ръководител Ивайло Стефанов Дичев.
Creator Терзиев, Красимир Георгиев .
Description Кор. опис.
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Науч. спец. 05.08.33 - Теория и история на културата (Култ. антропология) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История и теория на културата" 2011
Рез. на англ. ез.
Publisher София, 2011.
Contributor Дичев, Ивайло Стефанов науч. ръководител
Medium Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 272 KB)
Medium 30 л. ;
Language bul
Rights Няма ограничения при използването
Subject Виртуална реалност.
Култура философски проблеми.
Изкуство и действителност.
316.77:681.3
008
7.067.2

© 2007 Ex Libris