DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Philosophy >
Резултати от проекти / Results of the projects >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1165

Title: Механизмът за сътрудничество и проверка – споделена политическа безотговорност между Европейската комисия и българските правителства : (Резултати от аналитични наблюдения върху юлските доклади на ЕК за България)
Authors: Димитров, Георги
Харалампиев, Калоян
Стойчев, Стойчо
Тонева-Методиева, Линка
Issue Date: 2013
Abstract: "Настоящият текст по същество е доклад за резултатите от проучване, което възникна като страничен продукт при изпълнението на проект “Ролята на политиките за борба с корупцията в отношенията ЕС-България”, осъществен от интердисциплинарен екип от изследователи на Философски факултет от СУ”Св.Кл. Охридски” през 2012 г. Предварителната нагласа бе да установим по какъв начин Механизмът за сътрудническо и проверка (МСП)1* на ЕК вижда тези политики като проблем: дали постоянства във времето или се променя, дали намалява или се задълбочава или, евентуално, се преобразува. Предвиждахме да разгърнем проучването в сравнителен план, доколкото това е ключов проблем също и за Румъния (както е доказано от проучванията на Менделски, Танасию, Раковика, Ганев, Андреев, Иванов, Мунгиу-Пипиди, Дирзу и мнозина други). Фокусирахме вниманието си основно върху юлските доклади по МСП, чрез който се реализира партньорството между ЕК и правителствата на България и Румъния като специфична форма и фаза на историческа иновация на следприсъединителната условност на ЕС, защото в тях се дават едновременно и фактологически обобщения, но и политическа оценка на хода на процесите."
URI: http://hdl.handle.net/10506/1165
Appears in Collections:Резултати от проекти / Results of the projects

Files in This Item:

File Description SizeFormat
CVM_Last_prevod_BG.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback