DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Philosophy >
Автореферати на дисертации / Summaries of PhD&Habilitation Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/964

Title: Динамика на ценностните ориентации и културните практики в българския социокултурен контекст
Authors: Карабельова, Соня
Karabeliova, Sonya
Keywords: култура
социологични проблеми
Issue Date: 2012
Publisher: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Citation: Карабельова, Соня. Динамика на ценностните ориентации и културните практики в българския социокултурен контекст : Автореферат. София: СУ "Св. Климент Охридски", 2012. 58 с.
Abstract: Представените в дисертацията теоретични и емпирични модели имат за цел да проследят динамиката на доминиращите ценностни предпочитания, изграждащи типа организационна култура и стиловете на управление, които имат значим ефект 7 върху поведението на хората както на индивидуално равнище, така и на равнище организация. В този контекст са застъпени както общо психологически, така и организационно психологически аспекти от поведението на хората, които обясняват, от една страна, относителната устойчивост, а от друга, промяната на културните практики, значими за успеха на организацията. Общопсихологическите аспекти на анализ се фокусират върху темите, които придават на традиционните подходи перспективата за провокативна промяна на господстващите модели и концепции. Организационно психологическият аспект на анализа на представените резултати от проведените изследвания акцентира върху различните теории, проучвания, интервенции и стратегии, прилагани в трудовия контекст. Фокусът е върху разбирането за взаимодействията между хората на работното място при изпълнението на важни задачи за по-продуктивното и ефективно справяне с предизвикателствата на външната и вътрешната среда. От съществено значение за организацията е да може да дефинира и отграничи доминиращите ценностни ориентации и културни практики, които са значими за успеха на институцията или компанията като цяло, както и за отделния човек в професионалното му развитие и израстване.
Description: Автореферат на дисертация за присъждане на науч. степен "доктор на психол. науки", Проф. направление 3.2 Психология (Обща психология - междукултурна перспектива и количествени методи в психологията) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Обща, експериментална и генетична психология" 2012 Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра „Обща, експериментална и генетична психология“ при Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ със заповед № РД 19-767 от 20.12.2011 г. Дисертацията съдържа: Обем: 362 стр. Литература: 19 заглавия на български език, 150 заглавия на английски език, 1 заглавие на френски език. Таблици: 27. Графики: 81.
URI: http://hdl.handle.net/10506/964
Appears in Collections:Автореферати на дисертации / Summaries of PhD&Habilitation Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DigiTool - Karabeliova Sonia - Avtoreferat.htm30.35 kBHTMLView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback