DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Economics / Икономика >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/946

Title: The Forced Introduction of the Free Market - 'The Great Transformation' by Karl Polanyi
Other Titles: Седларски, Т. (2011), "Несвободното възникване на свободния пазар - 'Великата трансформация' на Карл Полани", Икономическа мисъл, 1/2011, с.51-72.
Authors: Sedlarski, Teodor
Keywords: economic sociology
institutions
economic anthropology
embeddedness
market society
reciprocity
Issue Date: 1-Feb-2011
Citation: Sedlarski, T. (2011), "The Forced Introduction of the Free Market - 'The Great Transformation' by Karl Polanyi", Economic Thought, 1/2011, pp.51-72.
Abstract: В тази статия е направен опит да се обобщят основните социоикономически тези в книгата на Карл Полани „Великата трансформация”, сравнително слабо позната в средите на икономистите у нас. Предлагайки алтернатива на Марксовия стопанскоисторически анализ на ранните етапи от възникването и налагането на капиталистическата обществена система, влиятелната творба на Полани същевременно поставя под въпрос редица от постулатите на съвременните либерални икономически доктрини. Изследването представя зараждането на свободния пазар не като естествен процес, основан на природни човешки склонности, а тъкмо напротив – като силово налагане на рамка от правила, противоречащи на традиционната обществена организация у хората. Подходът на Полани помога да се разберат по-добре днешните трудности при прехода към пазарно стопанство в редица страни по света, поставяйки ги в контекста на социалнопсихологическата съпротива към унищожаването на доминиращи през преобладаващата част от човешката история обществени структури.
URI: http://hdl.handle.net/10506/946
Appears in Collections:Economics / Икономика

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Sedlarski-Polanyi2011.pdf284.7 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback