DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Philosophy >
Магистърски тези / MSc Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/944

Title: Културно-просветен и духовен живот в Плевен през Възраждането
Authors: Недков, Симеон [научен ръководител]
Христова, Татяна
Keywords: Българско възраждане
възрожденска книжнина
Плевен
учебно дело
църковна борба
Issue Date: 4-Feb-2013
Publisher: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Citation: Христова, Татяна. Културно-просветен и духовен живот в Плевен през Възраждането [Магистърска теза]. Науч. ръководител проф. д. изк. Симеон Недков. София, СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика, 2013,126 с.
Abstract: Основна теза на настоящата работа е, че като средище на стопанския живот Плевен се превръща в културно-просветен и духовен център в българските земи през Възраждането като за това е издирен и обобщен нов доказателствен материал, който очертава по-ясно и убедително мястото на града в националната летопис. Това определя задачата на разработката по редица неизяснени и значими въпроси от културната история на Плевен през националното ни възраждане – дейност на общината по изграждането на училища и църкви в Плевен, развитие на учебното дело, първото светско девическо училище, книжовна дейност и разпространение на възрожденската книжнина, читалище, женско дружество в Плевен, плевенчани в борбата за църковно-национална независимост. Целта е да се изясни местото и ролята на гр. Плевен за общия културен и стопански напредък и приносът му в българския културно-просветен възрожденски живот, неделимата му част от духовното съзряване на българския народ в Българското национално възраждане. Всички данни насочват към извода, че като средище на стопанския живот Плевен се превръща в културно-просветен център в българските земи праз Възраждането. Плеядата културно-просветни дейци в Плевен се превръща в обединителен център на местните българи в борбата им за културно-национална и политическа независимост като неделима част от общонационалните възрожденски процеси.
Description: Магистърска теза защитена в Катедра Библиотекознание, научна инфромация и културна политика, Философски факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски" на 04.02.2013 г. ; Научен ръководител проф. д.изк. Симеон Недков ; Рецензент ас. Силвия Станчева
URI: http://hdl.handle.net/10506/944
Appears in Collections:Магистърски тези / MSc Theses

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback