DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Philosophy >
Статии / Articles >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/716

Title: Сурогатно майчинство - нови идентичности в ерата на модерните биотехнологии
Authors: Асенова, Ася
Issue Date: 2011
Publisher: Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет
Citation: Асенова, Ася. Сурогатно майчинство - нови идентичности в ерата на модерните биотехнологии. // Проблеми на автономията в биоетиката [Електронен ресурс] : Докл. от конф., София, 9 дек. 2010 г. София, 2011, с. 70-75. <http://research.uni-sofia.bg/handle/10506/707>
Abstract: Основната цел е да бъдат артикулирани многостранните перспективи на репродуктивна автономия и граници при асистираните репродуктивни технологии, с конкретни измерения в случая върху сурогатното майчинство. Фокусът е върху въпроса: Доколко сме свободни да изберем сурогацията като алтернативна възможност за придобиване на родителска идентичност – израз на свободен избор и репродуктивни права ли е тя или път към традиционния модел? Затова основните аспекти, през които ще бъде пречупена репродуктивната автономия в контекста на сурогатното майчинство са следните: • Регулация и реалност; • Мотив за ползване на сурогатна майка; • Кои са сурогатните майки? • Комерсиализация; • Репродуктивни права; • Нови идентичности - майчинство/родителство • АРТ – модификация на gender стереотипи?
Description: Авторката е докторант по етика, Катедра Логика, Етика и Естетика, Философски факултет
URI: http://hdl.handle.net/10506/716
Appears in Collections:Статии / Articles

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback