DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Philosophy >
Статии / Articles >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/714

Title: Практиките на погребване на ембриони, правото на (не)информираност и принципът на автономията
Authors: Георгиева, Ралица
Issue Date: 2011
Citation: Георгиева, Ралица. Практиките на погребване на ембриони, правото на (не)информираност и принципът на автономията. // Проблеми на автономията в биоетиката [Електронен ресурс] : Докл. от конф., София, 9 дек. 2010 г. София, 2011, с. 55-58. <http://research.uni-sofia.bg/handle/10506/707>
Abstract: Принципът на автономията предполага не-принуда за повече или по-малко знание от това, което бихме желали да имаме за себе си. Балансираното отношение в правото на информираност и неинформираност в сферата на (био)медицинските практики търси решение чрез оттегляне от директивното, с препоръката желаната информация да бъде вместена в контекста на доверен разговор, да бъде разбирана като информираност ”в процес”. Практиките на погребване на ембриони, практики на ръба на институционално утвърденото в последните години, по специфичен начин хвърлят светлина върху сложността на това отношение. С възможността за „ретроспективно осведомяване” (на клиента като засегнат родител) те заедно с това разширяват представата за една „стъпаловидна” информираност – информираността като процес. Принципът на автономията се оказва едновременно провокиран и утвърден.
URI: http://hdl.handle.net/10506/714
Appears in Collections:Статии / Articles

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback