DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Mathematics and Informatics >
Papers >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/70

Title: Професионалното е-обучение – технологични стандарти, методологични предизвикателства и приложения
Authors: Николов, Румен
Стефанов, Красен
Владинова, Лариса
Issue Date: 16-May-2003
Publisher: Новите технологии в образованието и професионалното обучение
Citation: Румен Николов, Красен Стефанов, Лариса Владинова, Професионалното е-обучение – технологични стандарти, методологични предизвикателства и приложения, Новите технологии в образованието и професионалното обучение, 16.05. – 17. 05. 2003, София
Abstract: Основната цел на тази статия е да представи най-новите тенденции и най-добри световни практики при прилагането на съвременни компютърни и образователни технологии в професионалното обучение. В първата част се прави кратък преглед на разработваните напоследък технологични стандарти и спецификации за изграждане на компонентите на архитектури за електронно обучение (IEEE LTSA, IMS, AICC, ADL SCORM и др.) Във втората част се обръща специално внимание върху съвременните теории и модели за обучение, като се набляга на тези с най-голям ефект върху т.нар. електронно обучение (е-обучение). Дискутират се и различни методи и подходи за оценка на качеството на съвремнните системи за е-обучение. Накрая се привеждат няколко примера за успешно внедряване на най-нови технологии в е-обучението – разработката ARCADE на катедра Информационни технологии към ФМИ-СУ “Кл. Охридски”, и проекта DIOGENE към Пета рамкова програма на Европейската общност.
URI: http://hdl.handle.net/10506/70
Appears in Collections:Papers

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Paper_09.pdf472.1 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback