DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Philosophy >
Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет >
Книга Социология / Livre Sociologie >
Т. 109. Книга Социология >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/2490

Title: Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет. Социология.
Other Titles: ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”. Faculty of Philosophy. Sociology
Issue Date: 2020
Publisher: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Series/Report no.: ГСУ.Социология;Т.109
Abstract: В настоящия брой на Годишника на специалност Социология фокусът е върху темата за образователните неравенства, и по-специално неравенствата, които произвежда и възпроизвежда системата на училищното образование в съвременна България. През последните три години голям екип от настоящи и бивши членове на катедра Социология, СУ „Св. Кл. Охридски“, проблематизира различни теми и аспекти на образователните неравенства в рамките на изследователския проект „Образователни неравенства и социални шансове. Стратегически цели на реформата на българското средно образование и практически резултати“, ръководен от проф. Петя Кабакчиева и финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН. Тук публикуваме критичните анализи на членовете на Софийския екип в изследователския проект: проф. Лиляна Деянова, доц. Светла Маринова и д-р Светломир Здравков. Те проблематизират механизмите, чрез които икономическата логика се налага над логиката на образователното поле и деформира неговия смисъл и ценност, както и последствията от този процес: снижаването на образователните изисквания и резултати и най-вече образуването на паралелни светове на училищното образование – „елитните“ училища, които трупат образователни богатства и монополизират „доброто“ образование – от една страна, и учили- щата с ниски образователни резултати – места на лишеност от образователни блага и жизнени шансове – от друга. В този смисъл текстовете могат да се четат като взаимно допълващи се. Те са представителни и за критическата нагласа, с която изследователският екип подхожда към проблемите на съвременното образование в България. От редколегията
URI: http://hdl.handle.net/10506/2490
ISSN: 0205-1907
Appears in Collections:Т. 109. Книга Социология

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GSU_SOCIOLOGIA _T.109.pdf3.11 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback