DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Philosophy >
Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет >
Книга Социология / Livre Sociologie >
Т. 108. Книга Социология >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/2489

Title: Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет. Социология.
Other Titles: ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”. Faculty of Philosophy. Sociology
Issue Date: 2020
Publisher: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Series/Report no.: ГСУ.Социология;Т.108
Abstract: В настоящия брой на Годишника на специалност Социология даваме думата на младите ни колеги. От години списанието има традиция под рубриката „Дебюти“ да предоставя възможност за публикуване на текстове на студенти и докторанти по социология. Този брой е посветен изцяло на докторантските и бакалавърски изследвания на студентите ни. Преди две години поканихме отлично защитили абсолвенти и докторанти на катедрата да публикуват текстове, преставящи дипломните и докторантските им изследвания. Предложенията бяха повече от публикуваните тук текстове. Те преминаха през приетата от катедра Социология процедура на анонимно рецензиране, преработка на текстовете съобразно препоръките на рецензентите и окончателно приемане на текстовете от редколегията на Годишника. В рубриките „Докторантски изследвания“ и „Дипломантски изследвания“ публикуваме 7 от предложенията, преминали успешно различните етапи на селекция. В рубриката „Наградени доклади от националната докторантска конференция 2019 г.“ публикуваме докладите, получилите 1-ва и 2-ра награда на Националната докторантска конференция през 2019 г., след преработване- то им съобразно изискванията за публикация на Годишника: носителят на 1-ва награда Димитър Панчев е докторант в катедра „Социология и науки за човека“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Нина Денисова е докторант в катедра „Социология“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. И в този брой сме запазили традиционната рубрика „Дебюти“, в която публикуваме текстовете на един докторант в катедра „Социология“ и един отличен студент. Макар и ограничени на брой, публикуваните в настоящия брой текстове създават представа за разнообразието на тематичните интереси, на теоретичните избори и методологически подходи на младите ни колеги. От редколегията
URI: http://hdl.handle.net/10506/2489
ISSN: 0205-1907
Appears in Collections:Т. 108. Книга Социология

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GSU_Sociologia_T.108.pdf3.57 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback