DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Philosophy >
Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет >
Книга Социология / Livre Sociologie >
Т. 107. Книга Социология >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/2488

Title: Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет. Социология.
Other Titles: ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”. Faculty of Philosophy. Sociology
Issue Date: 2018
Publisher: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Series/Report no.: ГСУ.Социология;Т.107
Abstract: През март 2017 г. катедра Социология организира двудневна научна конференция на тема „Как живеем заедно: общности, институции, мрежи“, с която отбеляза 40-годишнината от основаването на специалността. Замислена като покана за диалог между социални учени и изследователи от различни институции, конференцията събра представители освен на катедра Социология, и на Института за изследване на обществата и знанието при БАН, Университета за национално и световно стопанство, Югозападния и Пловдивския университет. В настоящия том на Годишни- ка на СУ „Св. Кл. Охридски“, книга Социология, публикуваме част от до- кладите, изнесени в рамките на двудневната конференция. Независимо от това, че по различни причини не бе възможно да публикуваме всички доклади, смятаме, че предложената селекция е представителна за многообразието на основните теоретични и изследователски перспективи и въпроси, формулирани и дискутирани в рамките на конференцията: взаимодействието и общността с Другия в условията на задълбочаващи се социални и културни различия, трансформациите на националните и регионални идентичности в условията на все по-радикално фрагментиране на социалното, трансформациите на жизнените шансове и публичната сфера, на социалните неравенства и ценностните нагласи. Този брой на Годишника е специален и по друга причина: в него публикуваме и доклади на докторанти, представени в рамките на нов научен форум: „Национална конференция за докторанти по социология“. Възникнала като спонтанна инициатива на бивши докторанти, настоящи преподаватели в различни академични институции, националната докторантска конференция по социология си поставя за цел да стимулира обмена на идеи между докторанти по дисциплината, както и на знания и опит между докторанти и утвърдени учени в рамките на една обща научна инициатива. Трите доклада, които публикуваме тук, са специално отличени от журито на конференцията. От редколегията
URI: http://hdl.handle.net/10506/2488
ISSN: 0205-1907
Appears in Collections:Т. 107. Книга Социология

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GSU_SOCIOLOGIA_T_107.pdf1.99 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback