DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Chemistry and Pharmacy >
Bachelor / Master Thesis >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/2427

Title: Влияние на заместителите в кумариновия пръстен в реакции на димеризация на 3-ацетилкумарин
Authors: Златанова, Анна-Мария
Николова, Росица [Научен ръководител]
Петкова-Янкова, Невена [Научен ръководител]
Колева, Ана [Научен ръководител]
Keywords: 3-ацетилкумарин
хомодимеризация
бискумарини
димеризационни реакции
Issue Date: 2021
Publisher: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Description: Магистърска теза, защитена в СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по химия и фармация, Катедра Органична химия и фармакогнозия. Магистърска програма "Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения". Научни ръководители проф. д-р Росица Николова, гл. ас. д-р Невена Петкова-Янкова, гл. ас. д-р Ана Колева; Рецензент гл. ас. д-р Румен Ляпчев.[Сигн. ДР/682]
URI: http://hdl.handle.net/10506/2427
Appears in Collections:Bachelor / Master Thesis

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback