DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Philosophy >
Доклади от конференции / Proceedings >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/2415

Title: Докторантски четения. Т. 2.
Issue Date: 2019
Publisher: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Abstract: Настоящото издание е втори брой на поредица, в която се предлагат разработки на докторанти във Философски факултет, огласени и обсъдени по време на „Докторантски четения 2018“. Сборникът съдържа седемнадесет разработки, представени по време на док- торантските четения1. Те са селектирани от общо двадесет и пет доклада, изне- сени пред жури и публика в периода 19–20 септември 2018 г. При селекцията са взети предвид оценката на журито за съдържанието и представянето на доклада, както и оценката на двама рецензенти за качеството на самия текст. Материалите са структурирани в пет секции: - секция „Философия“, съдържаща четири текста; - секция „Психология“, съдържаща един текст; - секция „Политически науки“, съдържаща шест текста; - секция „Социология, антропология и науки за културата“, съдържаща два текста; - секция „Информационни науки“, съдържаща четири текста.
URI: http://hdl.handle.net/10506/2415
ISSN: 2603–3453
Appears in Collections:Доклади от конференции / Proceedings

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Докторантски четения 2.pdf1.85 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback