DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Mathematics and Informatics >
MSc Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/224

Title: Спецификация и примерна имплементация на XQuery имплементационен тип за компонентна архитектура за услуги (SCA)
Other Titles: Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Authors: Василев, Васил
Keywords: XQuery имплементационен тип
компонентна архитектура за услуги (SCA)
Issue Date: 15-Oct-2007
Abstract: Историята на развитието на средствата за разработка на бизнес софтуер е претърпяла много етапи като в момента най-популярна е архитектурата ориентирана към услуги (Service Oriented Architecture – SOA). Това е така заради някои нейни съществени предимства: базирана е на отворени стандарти, което спомага тази архитектура да е общоприета от големите производители на софтуерни платформи. Освен това в SOA са залегнали принципи, спомагащи решаването на проблемите свързани с интеграция между системите на различни предприятия – необходимост която е особено изострена в момента. Тази интеграция трябва да е достатъчно гъвкава, за да посрещне непрекъснато променящите се нужди на бизнеса. В процеса на развитие на SOA се появи спецификация, описваща единен компонентен модел за изграждане на SOA-базирани приложения, наречена компонентна архитектура за услуги (Software Component Architecture – SCA). Въпреки значителните предимства на тази спецификация, тя е все още доста млада и не обхваща всички аспекти на SOA. Една от областите където спецификацията не е достатъчно развита е интеграцията на данни от различни източници и адаптирането на различни (не съвместими по своите интерфейси) услуги. За запълване на тази липса в настоящата дипломна работа е предложено решение изразяващо се в разработката на XQuery-базиран имплементационен тип. В изложението първо е направен обстоен анализ на това какво е интеграция на данни и адаптация на интерфейси 1 и как тя се осъществява от основните производители на бизнес платформи по света. На базата на този анализ се аргументира нуждата от решение в рамките на SCA, като също така се обосновава използването на езика XQuery за реализация на това решение. Реализацията на XQuery имплементационния тип включва следните елементи: ● спецификация на такъв тип, представляваща нотация в рамките на XQuery скрипта, която въвежда разширения необходими за интерпретирането му като SCA компонент; ● примерна имплементация, реализирана за проекта с отворен код Tuscany; ● примерно приложение, доказващо използваемостта на новосъздадения имплементационен тип. Това приложение включва различни интеграционни сценарии и демонстрира използването на XQuery типа в тях; ● описание на изискванията за реализация на среда за разработка на приложения, в които участва новия имплементационен тип. В момента разработения прототип е предоставен от дипломанта на организацията за отворен код Apache, където той продължава своето доразработване и служи като основа за дискусии и развитие в областта на интеграцията на данни като част от SOA. 2
Description: Тема: Спецификация и примерна имплементация на XQuery имплементационен тип за компонентна архитектура за услуги (SCA) Дипломант: Васил Жанов Василев Научен ръководител: доц. Силвия Илиева Дата: 12 Октомври 2007
URI: http://hdl.handle.net/10506/224
Appears in Collections:MSc Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
diplom_xquery.pdfДипломна Работа1.44 MBAdobe PDFView/Open
resume.pdfРезюме43.07 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback