DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Mathematics and Informatics >
MSc Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/223

Title: Проектиране на система за защита на Бази данни за ресурсно планиране чрез пароли и различни нива на достъп
Other Titles: Designing data base protection system for resource planning using passwords and access levels
Authors: Григорова, Ася
Keywords: Designing data base protection system
resource planning
Проектиране на система
различни нива на достъп
Issue Date: 23-Jun-2008
Publisher: Софийски университет "СВ.Климент Охридски"
Abstract: Един от най-важните компоненти се явява базата данни на една компания. В нея е съсредоточено огромно количество информация. Много от тези данни се явяват конфиденциална информация и нейното разкриване може да донесе на компанията значителни загуби. Проблемът, който възниква е свързан със съхраняване цялостта на информацията в такива бази данни, т.е защита на тази информация от външни въздействия и неоторизиран достъп, които биха разрушили или повредили частично данните. Настоящата дипломна работа описва създаването на модул от система за ресурсно планиране, а именно единна база данни, която да бъде защитена от външни и злонамерени атаки. Разгледани са етапите на жизнения цикъл на проектирането й, и са спазени основните принципи за такава база от данни, а именно: Структуриране на информацията Осигуряване на бърз достъп до базата данни Осигуряване на възможност за разширение на базата данни Осигуряване цялостност на данните в проектираната база от данни. Предотвратяване на несанкциониран достъп Предоставяне на ограничен достъп Целта е да бъде проектирана и създадена единна база от данни, в/от която да се съхранява/извлича обработваната информация за клиенти, поръчки, рекламации и служители на компанията, работили по тях. Да се осигурят правдоподобни, непротиворечиви данни в базата данни. За постигането на тази цел бяха решени следните задачи: Проучване на историята на информационните системи за управление на производството, описване замисъл и цели за разработката на системата, целите и задачите на документооборота. Създаване на концептуален модел на база данни, за детайлизиране на архитектурата, връзките и ограниченията на данните, както и нива за достъп до различни елементи на данните. Софийски Университет "Св. Климент Охридски" , Факултет по Математика и Информатика Магистърска програма : З И К С М, Катедра: Софтуерни технологии 2 Учебна година : 2007/2008; Летен семестър; Ася Огнянова Григорова; FN 22167 Създаване на логически модел на базата от данни (БД). Нормализиране на базата. Избор на СУБД Създаване на физически модел на базата от данни. Реализация на базата от данни – чрез инструментални средства се разработва прототип на БД, съгласно вече създадения проект. Създаване (проектиране) на интерфейс за взаимодействие с БД. Защита на данните: − Идентификация на потребители − Категории потребители − Ограничения за цялостност: o Ограничения за значението на колона o Ограничение за възможен ключ o Ограничение за първичен ключ o Ограничение за външен ключ − Двойно криптиране на паролите
Description: Проектиране на система за защита на Бази данни за ресурсно планиране чрез пароли и различни нива на достъп. на Ася Огнянова Григорова Направление: Информатика Магистърска програма: Защита на информацията в компютърните системи и мрежи Ф.№ 22167 Ръководител: Проф.д-р Нина Синягина
URI: http://hdl.handle.net/10506/223
Appears in Collections:MSc Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Diplom.pdfДИПЛОМНА РАБОТА1.9 MBAdobe PDFView/Open
SUMMARY.pdfРезюме78.7 kBAdobe PDFView/Open
SUMMARY_English.pdfSummary74.82 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback