DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Mathematics and Informatics >
MSc Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/220

Title: Приложение, осъществяващо услугата изпращане / приемане на кратки съобщения (SMS) от персонален компютър свързан с GSM устройство
Other Titles: Service application for sending / receivivng short messages from personal computer connected to GSM device
Authors: Илиев, Владислав
Keywords: GSM устройство
SMS
personal computer
Service application for sending / receivivng short messages
Issue Date: 23-Oct-2007
Abstract: В настоящата дипломна работа е създадено софтуерно приложение реализиращо услуга (windows service) - smssvc. От една страна то комуникира с GSM модем посредством стандартни AT команди. От друга то предоставя интерфейс за отдалечено извикване на процедури (RPC). Процедурите, които предоставя са за изпращане на кратко SMS съобщение и за приемането на такова. Така услугата представлява слой, от чиято функционалност да се възползват клиентски приложения. Дипломната работа е предназначена най-вече за разработчици на такива приложения. Като работещ пример може да служи разработеното демонстрационно приложение smsdemo. За задаване на параметрите на услугата е създадено контрол панел приложение – smssvc.cpl. На диаграмата е илюстриран начина на разгръщане на системата. В дипломната работа са разработени – услугата smssvc (на диаграмата – при SMSServer), която включва комуникацията с модема и предоставянето на RPC интерфейс. – контрол панел аплет smssvc.cpl – за конфигуриране на услугата – демонстрационно клиентско приложение smsdemo (на диаграмата – при A)Едни от възможните клиентски приложения, ползващи услугата са – отдалечен мониторинг и контрол, телеметрия; – охранителна дейност; – модерното „гласуване чрез кратки съобщения“
Description: Приложение, осъществяващо услугата изпращане / приемане на кратки съобщения (SMS) от персонален компютър свързан с GSM устройство Дипломант: Владислав Илиев, ф.н. М-21557 Ръководител: доц. Боян Бончев Дата на защита: 17.10.2007 г.
URI: http://hdl.handle.net/10506/220
Appears in Collections:MSc Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
sms.pdfД И П Л О М Н А Р А Б О Т А984.93 kBAdobe PDFView/Open
resume_en.pdfresume47.03 kBAdobe PDFView/Open
resume_bg.pdfрезюме50.64 kBAdobe PDFView/Open
m21557.zipкод1.1 MBZipView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback