DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Mathematics and Informatics >
MSc Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/219

Title: Непостоянно свързани умни клиенти
Other Titles: Occasionally Connected Smart Client
Authors: Арсова, Ваня
Keywords: Непостоянно свързани умни клиенти
Occasionally Connected Smart Client
умни клиенти
Smart Client
Issue Date: 23-Oct-2007
Publisher: СУ “Св. Климент Охридски”
Abstract: В последното десетилетие се наблюдава нарастване на обвързаността между бизнеса и новите технологии. Организациите се стремят да се разрастват, осигурявайки на своите служители гъвкав начин на работа, базиран на висока мобилност, и неограничен от времето и мястото достъп до информация. Корпорациите се нуждаят от сложен софтуер, предоставящ голямо разнообразие от възможности, покриващ изцяло областта им на действие. Разработчиците на софтуер гъвкаво трябва да се ориентират към нарасналите изисквания, необходимо е да се адресира нуждата за производство на комплексен софтуер за кратки срокове. Затова голямо значение придобиват базираните на модули приложения и готовите софтуерни фабрики. Концептуално нов тип приложения, отговорни за задоволяването на мобилните корпоративните потребности са smart clients(умни клиенти) приложенията. Те се характеризират с богат Windows интерфейс, оползотворяващи мощността на процесорите и гъвкавостта на уеб пространството. Дипломната работа си поставя теоритично-практически цели в областта на разработването на модулни, непостоянно свързани умни клиенти с помощта на Microsoft Software Factories (Composite UI Application Block, Smart Client Software Factory, ClickOnce). Тя e предназначена предимно за софтуерни архитекти и разработчици. Събраната и систематизирана информация позволява дипломната работа да се използва като ръководство за разработване на умни клиенти. Дипломната работа е разделена на 10 части. Първата глава „Обзор на наличните технологии” е въвеждаща и има за цел да запознае читателите с основната концепция на умните клиентите. Разглеждат се случаите, в които е удачно да се избере умен клиент пред алтернативното уеб решение. Втората глава “Умни клиенти. Кеширане на данните” разглежда един от основните аспекти на умните клиенти кеширането. . Набляга се на това, че трябва да се реализира централизиран подход, чрез изграждането на кешираща инфраструктура. Тя трябва да поддържа техники за съхранение на данните, стратегии за загуба на давност и стратегии за изчистване на кеша. Следващата глава „Непостоянно свързани умни клиент” се занимава с архитектурата на тези приложения и как тя може да помогне за разрешаване на конфликтите, които са резултат от кеширането на данни, когато приложението е било в офлайн режим. Разглеждат се базираният на данни и ориентираният към услуги подход. На читателя се представят специфичните проблеми, свързани с разработката на умни клиенти и възможни начини за тяхното решение. Четвъртата глава „Microsoft и умните клиенти - CAB, Smart Client Software Factory, ClickOncе” има за цел да запознае читателите с готовите блокове и фабрики предоставени от Microsoft. Следват две глави описващи разработеното примерно приложение и как то трябва да бъде тествано. В главата „Алтернативни разработки и бъдещи насоки” се разглеждат алтернативни начини за разработване на умни клиент приложения, които не са свързани с Microsoft технологиите. Тя завършва с насоки как може да се разшири за в бъдеще дипломната работа. Дипломната завършва със заключение, списък на използваната литература и приложение, съдържащо клас диаграми на разработеното приложение. Дипломната работа прави извода, че CAB и SCSF са удачен избор за разработване на умни клиенти, защото те предоставят ясен подход за изграждане на сложни модулни приложения. Клиентът получава приложението, което е поръчал, в по-кратки срокове и най-вече навреме.
Description: Тема на дипломната работа: Непостоянно свързани умни клиенти (Occasionally Connected Smart Client) От дипломант: Ваня Валентинова Арсова , специалност: Информатика, магистърска програма: Софтуерни технологии, факултетен № М-21501 Научен ръководител: доц. д-р Силвия Илиева, катедра: Софтуерни технологии, ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски”
URI: http://hdl.handle.net/10506/219
Appears in Collections:MSc Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Diplomna_Rabota_V_Arsova_final.pdfДипломна работа1.74 MBAdobe PDFView/Open
Resume.pdfРезюме43.77 kBAdobe PDFView/Open
Resume_eng.pdfResume38.59 kBAdobe PDFView/Open
Sorces.zipкод7.88 MBZipView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback