DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Mathematics and Informatics >
MSc Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/204

Title: WEB Базирана система за проверка на лабораторни резултати през Интернет
Other Titles: Web Based System for Laboratory Results Lookup via Internet
Authors: Андреев, Ивелин
Keywords: Web Based System
Laboratory Results Lookup via Internet
WEB Базирана система
проверка на лабораторни резултати през Интернет
Issue Date: 9-Jul-2007
Publisher: Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
Abstract: Целта на дипломната работа е да се създаде уеб-базиран интерфейс към база данни с лабораторни изследвания, който да се интегрира с вече съществуващата лабораторна информационна система(ЛИС) “Мултилаб” на фирма Гамаконсулт. В допълнение, настоящата разработка има за цел и да разгледа световния опит в развитието и приложението на системите за лабораторни изследвания и чрез представяне на пример и задълбочен анализ да даде насока за прилагане на някои от добрите практики в развитието на електронно здравеопазване в България. В днешния динамичен свят става все по-наложително организациите да бъдат отворени за достъп 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, а това с особена сила важи за заведенията и фирмите, предлагащи здравна помощ. Ето защо бавно, но уверено, в нашето ежедневие неумолимо си пробива път едно до скоро съвсем непознато понятие - електронното здравеопазване (Е-Health). Съгласно съвременните разбирания електронното здравеопазване представлява комплекс от мерки, базирани на организационна, технологична и правна рамка, които обхващат целия аспект на функциониране на здравната система. С въвеждането му се очаква значително да се подобри качеството на оказваните здравни услуги, а наличният финансов ресурс да се използва по- ефективно. Това е една бързо развиваща се област, в която чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии си взаимодействат медицинската информатика, общественото здравеопазване, предлагането на здравни услуги и информация. Лабораторните информационни системи са клас софтуер, който се занимава с събирането, организирането и съхраняването на данни, резултат на медико- лабораторни процеси. Системата “Гама Мултилаб” е разработена с цел да осъществи автоматизирано управление на дейности, свързани с процеса на регистриране, контрол и установяване на разходите на отделните клинични услуги. По този начин системата допринася за постигане на автоматизирано съхранение на резултатите, прилагането им в електронно досие на пациента и оптимално използване на ресурсите в болничните звена. Уеб-приложението позволява свързаност и отдалечен достъп до данни. Това от своя страна означава, че без излишна загуба на време, без да е необходима инсталация при крайния клиент, потребителят може бързо и лесно да добие необходимата информация. Системата е реализирана с модифицирана трислойна архитектура, а подходът, при който за разработка на уеб-базирано приложение се използват технологии и средства като: .NET Framework, ASP.NET 2.0 и Microsoft SQL Server 2005, позволява постигането на един добър баланс между компонентно- ориентирана концепция за бърза разработка и постигане на отлични технически характеристики на продукта. Не е за пренебрегване и факта, че изброените модерни технологии позволяват бърза и лесна инсталация, скалируемост и не на последно място – междуплатформеност. Достъп навсякъде и по всяко време, дори от мобилни и портативни устройства.; междуплатформеност и независимост от операционната система на клиентския компютър; леснота на инсталация и поддръжка, защото приложението се поставя на едно единствено място – сървъра, вместо да се обслужват хиляди компютри. Това са основните предимства на програмирането за Интернет
Description: Дипломант: Ивелин Валентинов Андреев Специалност: Информатика Специализация: Био- и медицинска информатика Факултетен номер: М21766 Научен ръководител: доц. Антоний Попов Резюме на дипломна работа на тема: WEB Базирана система за проверка на лабораторни резултати през Интернет
URI: http://hdl.handle.net/10506/204
Appears in Collections:MSc Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Thesis_Ivelin_Andreev_M21766.pdfД И П Л О М Н А Р А Б О Т А1.08 MBAdobe PDFView/Open
Synopsis_BG.pdfРезюме61.64 kBAdobe PDFView/Open
Synopsis_EN.pdfSynopsis58.91 kBAdobe PDFView/Open
M-21766.zipкод15.07 MBZipView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback