DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Mathematics and Informatics >
MSc Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/201

Title: Използване на протокола Керберос за автентикация на потребителите при сървъри за приложения
Other Titles: Application of Kerberos protocol for authentication of users to application servers
Authors: Димитров, Георги
Keywords: протокола Керберос
автентикация на потребителите
Application of Kerberos protocol
authentication of users
Issue Date: 9-Jul-2007
Publisher: СУ “Св. Климент Охридски”
Abstract: Цел на дипломната работа: Да се представи използване на протокола Керберос за автентикация пред сървъри за приложения, чрез използване на интегрирана Windows автентикация. Задачи: • Изследване на характеристиките на протокола Керберос и подходите, чрез които този протокол решава основните проблеми за гарантирането на сигурна автентикация на потребителите. • Изследване на стандарта GSSAPI за автентикация и защитена комуникация и спецификацията JAAS в частта свързана с автентикация на потребителите. • Изследване на протокола SPNego за автентикация на потребителите. • Реализиране на модул за автентикация от спецификацията JAAS, който да използва протокола SPNego. • Реализиране на опростено Web приложение, чрез което да се тества модула за автентикация. Модулът трябва автоматично да предоставя идентичността на потребителите от даден домейн, при заявка към тестовото приложение. При стартиране на тестовото приложение се извежда името на потребителя, с което потребителят е автентициран за работа в домейна. • Да се изследват възможностите за прилагане на този подход за автентикация при различните версии на JDK, видовете WEB клиенти и други. Да се изследват критичните случаи при използването на въпросния механизъм за автентикация и подходи за разрешаването им. Основни моменти от дипломната работа: Първата част на дипломната работа се занимава с характеристиките на: • протокола Керберос • стандартния програмен интерфейс GSSAPI, чрез който става интегрирането на Керберос в приложенията • протокола SPNego, на базата на който се реализира интегрирана Windows автентикация с Керберос Във втората част се прави описание на реализацията. Отделните части са: • Описание на архитектурата на предложената реализация • Описание на основния клас реализиращ модула за автентикация и връзката му с останалите класове • Изследване на особеностите при конфигуриране на машините участващи в процеса на автентикация, базирана на предложения логин модул • Описание на процеса на тестване с използването на тестовото приложение • Изследване на основните проблеми при използване на предложената автентикацията с Керберос Заключение: Дипломната работа изпълнява поставените задачи като предлага едно решение за използване на Керберос за автентикация на потребителите посредством протокола SPNego. Предложената реализация представлява библиотека предоставяща за ползване специален JAAS логин модул. Библиотеката е разработена за работа върху сървъра за приложения SAP NetWeaver Application Server 6.40. Изложеното описание на реализацията не е обвързано с конкретната платформа, върху която е тестван логин модула. Като насока за бъдещо развитие на предложената библиотека се предлага реализирането на абстрактен логин модул дефиниращ само задължителните функционалности разгледани в дипломната работа, като по този начин се предоставя възможност за използването на този механизъм за автентикация от програмистите разработващи софтуер за други сървъри за приложения.
Description: Използване на протокола Керберос за автентикация на потребителите при сървъри за приложения Дипломант: Георги Димитров Димитров, фак. № М21299 Специалност: Информатика Специализация: Разпределени системи и мобилни технологии Катедра: Софтуерни технологии Научен ръководител: доц. д-р Александър Григоров Дата на защита: 25 юли 2007, София
URI: http://hdl.handle.net/10506/201
Appears in Collections:MSc Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MasterThesis GeorgiDimitrov.pdfД И П Л О М Н А Р А Б О Т А1.7 MBAdobe PDFView/Open
summaryEN.pdfSUMMARY73.34 kBAdobe PDFView/Open
summaryBG.pdfРЕЗЮМЕ96.33 kBAdobe PDFView/Open
M-21299.zipкод203.18 kBZipView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback