DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Mathematics and Informatics >
MSc Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/198

Title: Прилагане на методологията Учителят-новатор в обучението
Other Titles: Applying the methodology Innovative-Teacher in education
Authors: Василева, Катерина
Keywords: methodology Innovative-Teacher
обучението
education
методологията Учителят-новатор
Issue Date: 9-Jul-2007
Publisher: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Abstract: Темата се свързва с ученето през целия живот, една съществена необходимост на съвременното информационното общество. За успешното реализиране на учениците на пазара на труда е важно у тях да се развиват нетехническите умения (soft skills) като решаване на проблеми, работа по проект, работа в екип, информационни умения, умения за представяне на информация. Настоящата дипломна работа е предназначена за учители по различни дисциплини, на които се предоставят средства за подпомагане на преподаването на надградени с ИКТ умения чрез прилагане на методи за активно учене. Усилията са насочени към: − Анализиране на проблеми в средното образование в България с цел повишаване на качеството и ефективността на обучение и достигане на Европейско ниво − Обзор на активни методи за преподаване с интегриране на ИКТ − Разработване на средства и материали за обучение на учители по различни дисциплини, насочени към придобиване на надградени с ИКТ умения. − Тестване на методологията Учителят-новатор (I*Teach) при практическите разработки, представени в дипломната работа. Направени са проучвания в областта на средното образование в България, интегриране на иновационната политика на Европейския съюз, стратегия за учене през целия живот, методологията на проектът Учителят-новатор, изграждане на надградени с ИКТ умения и методи на активно учене. Резултат от дипломната работа е уеб-сайт, чиято задача е да предостави средства и материали в помощ на учителите по различни дисциплини, насочени към придобиване на надградени с ИКТ умения чрез прилагането на сценарии за обучение по проект. Проучване е направено в 7 СОУ “Свети Седмочисленици” за ученици от ІX до XІ клас, профил Чуждоезиков, по предмета ИТ. През учебната 2006/2007 г. използвахме част от часовете по ИТ за да приложим методологията на проекта Учителят-новатор, в рамките на който учениците създадоха проект на тема “Седемте чудеса на античния свят”. Направени са сценарии, съставени от задачи, които водят учениците до постигането на основни цели (в разработването на крайните продукти), очертани със жалони (междинни цели/етапи в разработването на крайните продукти). Това, което екипите разработиха като крайни продукти са: брошура, фотоалбум, презентация и уеб-сайт. При неговата реализация се сблъскахме с проблеми и трудности, за разрешаването на някои от тях използвахме Интернет, текстообработващи програми, компютърна презентация и HTML. Приносът от работата по този проект е, че учениците развиха надградени с ИКТ умения и нетехнически умения благодарение на активното си участие в процеса на създаване на проекта. Практиката с учениците от училището показва, че когато те участват в проекти, решават проблеми, работят в сътрудничество те придобиват надградени с ИКТ умения, повишава се тяхното желание за изява, лична инициатива, поемане на отговорности. Това ги поставя в центъра на обучението като активен съавтор на процеса, а учителят действа като техен партньор, съветник и организатор.
Description: Дипломант: Катерина Здравкова Василева Научен ръководител: доц. д-р Красен Стефанов Дата на защита: 25.07.2007 г. Тема на дипломната работа: “Прилагане на методологията Учителят-новатор в обучението”
URI: http://hdl.handle.net/10506/198
Appears in Collections:MSc Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
original_dipl_rab.pdfДИПЛОМНА РАБОТА867.34 kBAdobe PDFView/Open
ResumeKN_EN.pdfResume67.68 kBAdobe PDFView/Open
rezume.pdfРезюме77.42 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback