DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Mathematics and Informatics >
MSc Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/192

Title: Интегриране на данни за нуждите на Business Intelligence в търговска верига Бриколаж
Other Titles: Data Integration for the needs of Business Intelligence in the retail chain Bricolage
Authors: Йорданов, Диян
Keywords: Business Intelligence
Data Integration
Интегриране на данни
Bricolage
Issue Date: 11-Jul-2007
Publisher: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Abstract: Business Intelligence като модерен подход за задълбочен поглед на случващото се в организацията и за проактивно насочване на процесите в желаната от бизнес лидерите в организацията посока е посочен за ключов фактор за успеха на търговска верига Бриколаж на българския пазар. Първата стъпка в един Business Intelligence проект е да се подготвят данните, върху които ще се изградят бъдещите аналитични приложения. Предмет на дипломната работа е да опише и анализира интеграционния казус, стоящ в основата на BI проекта. 2 Интеграцията на данни в една организация е сам по себе си стратегически въпрос, който трябва да намери своя отговор на база задълбочено проучване на наличната информационна инфраструктура и визията на бизнеса за бъдещите предизвикателства, с които тя ще трябва да се справи. Дипломната работа показва ключовите моменти в направения анализ и разкрива подхода за осъществяване на интеграция на данните в Бриколаж. Избраният след задълбочен анализ подход за консолидиране на данните доказва своята жизнеспособност и ефективност в последващите етапи на Business Intelligence инициативата на Бриколаж. Информация, до скоро изисквана от потребителите и доставяна от ИТ отдела след няколко дни вече се достъпва без посредничеството на ИТ служители и в рамките на минути.
Description: ТЕМА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА: Интегриране на данни за нуждите на Business Intelligence в търговска верига Бриколаж ДИПЛОМАНТ: Диян Славчев Йорданов, Факултетен номер: М21710 НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: Доц. Петко Русков ДАТА НА ЗАЩИТА: 25 ЮЛИ 2007 г.
URI: http://hdl.handle.net/10506/192
Appears in Collections:MSc Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Diplomna DYordanov.pdfДИПЛОМНА РАБОТА648.66 kBAdobe PDFView/Open
resume_bg.pdfРЕЗЮМЕ55.23 kBAdobe PDFView/Open
Resume DYordanov.pdfRESUME47.59 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback