DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Mathematics and Informatics >
MSc Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/183

Title: EJB контейнер за сесийни бийнове в J2EE платформа
Other Titles: EJB Container for Session beans in J2EE platform
Authors: Симеонов, Иво
Keywords: EJB контейнер
сесийни бийнове
EJB Container
J2EE platform
Issue Date: 12-Feb-2007
Publisher: С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т " С В . К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И "
Abstract: Широкото разпространение на езика за програмиране Java наложи разработката на платформи, върху която да може да се разработват промишлени (enterprise) приложения. Основна част от такива платформи заема EJB Container спецификацията, която дефинира общ компонентен модел за промишлени приложенията. Високите изисквания за стабилност, сигурност и скалируемост на тези приложения са крайна цел на всяка реализация. Настоящата дипломна работа анализира и систематизира основните изискванията за успешна реализация на контейнер за EJB (EJB Container) за сесийни промишлени Java бийнове (Session Enterprise Java Beans). Като резултат от това изследване е предложен дизайн и реализация на EJB Container като допълнение към работеща Java 2 Enterprise Edition платформа. В хода на разработката е направен обзор на свързаните с областта технологии и анализ на EJB спецификациите. Определени са изискванията и условията необходими за реализиране на J2EE съвместима реализация на EJB контейнер. Предложеният дизайн и реализация е максимално гъвкав и разчупен спрямо функционалността на обединяващите го компоненти. Изолирайки отделните подсистеми една от друга и поставяйки общ интерфейс между тях позволява реализиране на произволен изглед към клиенти, жизнен цикъл и управление на бизнес извикванията. Насока за бъдещо развитие е адаптирането на реализацията към система за тестване с цел улесняване тестването на разработвани бийнове. По този начин ще се съкрати процеса на тестване, тъй като няма да е необходимо бийновете да се доставят до промишлената система преди да се изпълни даден набор от тестове.
Description: EJB контейнер за сесийни бийнове в J2EE платформа Дипломант: Иво Симеонов, ФNo 42240, Спец. „Информатика” Научен ръководител: доц.д-р Боян Бончев Дата : 14.02.2007
URI: http://hdl.handle.net/10506/183
Appears in Collections:MSc Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Diplomna_Rabota_Ivo_Simeonov_FMI_42240.pdfД И П Л О М Н А Р А Б О Т А739.89 kBAdobe PDFView/Open
Resume_IvoSimeonov_en.pdfResume23.25 kBAdobe PDFView/Open
Resume_IvoSimeonov.pdfРезюме33.06 kBAdobe PDFView/Open
Container.zipКод1.26 MBZipView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback