DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Mathematics and Informatics >
MSc Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/159

Title: JProfiler – инструмент за оптимизиране на Java приложения
Other Titles: JProfiler – instrument for optimizing of Java applications
Authors: Карабашев, Иво
Keywords: Java приложения
instrument for optimizing
JProfiler
Issue Date: 9-Sep-2005
Publisher: Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Abstract: Настоящата дипломна работа описва система за проследяване и събиране на статистическа информация от Java приложения. Теоретично се изследват проблемите с неефективното използване на ограничените ресурси при разработване на приложения написани на езика за програмиране Java и някои методи за тяхното предотвратяване. Практическата част се илюстрира с представянето на конкретно разработено за целта приложение, подпомагащо автоматизираното откриването на тези проблеми. Първата от двете основни части, които са дефинирани в изложението, разглежда основни препоръки за оптимизация, описва и илюстрира със схеми типовете загуба на памет. Разгледани са технологиите, които предлага езика за програмиране Java и по-специално интерфейса JVMPI (Java Virtual Machine Profiler Interface), средата и платформите върху които работи, мястото и възможностите, които интерфейса предлага за профилиране. Във втората основна част се описва реализацията на конкретния проект, като част от дипломната работа, както и съвети за работа на потребителя. Графичният интерфейс е базиран изцяло на Java, а агента който комуникира с виртуалната машина е написан на C, с минимално количество платформено зависим код. Връзката между агента и графичния интерфейс е по мрежов път, чрез специално разработен за целта протокол. Задачата има за цел да демонстрира теоретическото описание в изграждането на една реално работеща система. Направена е технологична схема на проекта, която чертае подробен план за разработка на приложението. Прави се подробен анализ на софтуерната разработка, като се следва технологичната схема на проекта. Заключението обобщава и анализира постигнатите в разработката цели и описва насоките за бъдещо развитие на проекта.
Description: Дипломна Работа: JProfiler – инструмент за оптимизиране на Java приложения Дипломант: Иво Митков Карабашев Фак.номер: 42625 Специалност: Информатика Специализация: Информационни и комуникационни технологии Научен ръководител: Сергей Върбанов Дата на защита: 14.Сеп.2005г.
URI: http://hdl.handle.net/10506/159
Appears in Collections:MSc Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Thesis.pdfДипломна работа994.75 kBAdobe PDFView/Open
Резюме.pdfРезюме47.78 kBAdobe PDFView/Open
Resume_EN.pdfSummary45.16 kBAdobe PDFView/Open
Develop.zipКод16.08 MBZipView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback