DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Mathematics and Informatics >
MSc Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/148

Title: Web базирано представяне на традициите и обичаите на България
Other Titles: WEB BASED PRESENTATION OF THE BULGARIAN CUSTOMS AND TRADITIONS
Authors: Иванова, Надежда
Keywords: WEB БАЗИРАНО ПРЕДСТАВЯНЕ
ТРАДИЦИИТЕ И ОБИЧАИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
WEB BASED PRESENTATION
BULGARIAN CUSTOMS AND TRADITIONS
Issue Date: 24-Feb-2005
Publisher: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Abstract: Дипломната работа е разработена от екип от две дипломантки и представлява WEB сайт, съдържащ информация за традициите в празнуването на някогашните обичаи и обреди на българите. Това включва по-значимите църковни и народни празници, така както са били чествани през миналите столетия до средата на XX век. Предназначението на тази дипломна работа е да обхване колкото е възможно повече материали по темата, да ги систематизира и да създаде Web сайт, който да е атрактивен за потребителите. Двете дипломни работи имат за задача да анализират литературните източници по темата, да анализират и изследват технологиите за изграждане на WEB страница, да проектират структурата на сайта и организацията на информацията в него. Втората основна задача на двете дипломни работи е да се проектира и създаде форум,прилежащ към настоящия сайт, който дава възможност на потребителите да обменят мнения по дадени теми. На базата на проектното решение двете дипломантки са разработили WEB страница, която съдържа интересни и обобщени информационни сведения и едновременно с това съдържа модерни технологически решения посреством някои технологии като например: HTML, JavaScript, Flash, PHP, бази данни. Сайтът, който е практическата част от дипломната работа съдържа текстова и графична информация за празнуването на някогашните български обичаи, както и прикачен към него форум. В интернет пространството съществуват сайтове на подобна тематика, но няма такъв предлагащ подробна информация. Освен това главното предимство на създадения сайт е интуитивния интерфейс и превода на наличната информация на английски език.
Description: Дипломант: Надежда Каменова Иванова, Ф№ 42280 Дипломант: Камелия Минчева Косева, Ф№ 42360 Специалност: “Информатика” Дата на защита: 02.03.2005 г. Научен ръководител: гл. ас. Евгения Ковачева
URI: http://hdl.handle.net/10506/148
Appears in Collections:MSc Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nadezda_diplomna_text.pdfД И П Л О М Н А Р А Б О Т А1.24 MBAdobe PDFView/Open
Rezume-bg.pdfРЕЗЮМЕ53.46 kBAdobe PDFView/Open
Rezume_en.pdfRESUME56.5 kBAdobe PDFView/Open
42280.zipКод26.81 MBZipView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback