DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Philosophy >
Книги. Монографии / Books. Monographs >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1412

Title: Благополучие в дигиталния свят
Other Titles: Welfare In the Digital World
Authors: Харизанова, Оля
Harizanova, Olya
Мавродиева, Иванка
Mavrodieva, Ivanka
Кавръкова-Георгиева, Стамена
Kavrakova-Georgieva, Stamena
Николов, Никола
Nikolov, Nikola
Keywords: информационни и комуникационни технологии - социологични проблеми
информационно общество
технически прогрес - социални проблеми
Issue Date: 2017
Publisher: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Citation: Харизанова, Оля, Мавродиева, Иванка, Кавръкова-Георгиева, Стамена, Николов, Никола. Благополучие в дигиталния свят. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2017. 176 с.
Abstract: "Днес благополучието на индивида, особено на онзи, който е пряко свързан (интегриран) в Информационното общество (ИО) и Интернет на нещата (Internet of Things; IoT), би следвало да е силно зависимо от информацията, информационните технологии, комуникационните технологии и съпътства щите ги „невидими“ процеси по задоволяване на потребности, въздействия, поддържане на „интерес“ към вече изградените виртуални светове. Основание за това твърдение може да се намери в безспорното, че днес използваните информационни и комуникационни технологии (ИКТ) силно повлияват и личния живот, и професионалната реализация на хората. Например много професии вече са ИКТ зависими. Тази зависимост ще нараства експоненциално до пълното потапяне на активните индивиди във виртуални среди/системи/светове. Ключът към успешната социализация и успешната реализация на човека ще бъде грамотното боравене с виртуални инструменти. Липсата на такава грамотност ще е своеобразна гаранция за дигитална зависимост и дигитално робство. Може да се допусне, че нивото на знания и умения за използване на виртуални инструменти ще е фактор, който силно ще повлиява равенство/ неравенство между хората. В свят, в който информацията вече е ключов ресурс за развитие, хората- потребители формират виртуални общности, отличаващи се с целенасочена употреба на ИКТ, със специфични знания, умения, поведение и практики, с различни възможности за самоизразяване и самопознание. Формирани са нови набори от правила, предписващи определено поведение във виртуалните среди с присъщи преживявания и стремежи. И все пак... Хората приемат и активно използват предимствата на комуникационните технологии и социалните мрежи. В същото време те не ги познават като виртуални среди/средства за контрол, анализ на поведенческите нагласи с цел подтикване към действия (реални или виртуални). Тези потребители са изцяло подвластни на „невидими“ сили за налагане на определено поведение по определен повод." Из Предговор [от научния редактор].
Description: Изданието съдържа текста на книгата на български и на английски език.
URI: http://hdl.handle.net/10506/1412
ISBN: 978-954-07-4353-0
Appears in Collections:Книги. Монографии / Books. Monographs

Files in This Item:

File Description SizeFormat
WELFARE_BG_web.pdfтекст на книгата на български език5.17 MBAdobe PDFView/Open
WELFARE_EN_web.pdftext of the book in English7.65 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback