DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Philosophy >
Статии / Articles >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1408

Title: Предметизация на документи в електронен каталог: Кратко ръководство по дисциплината "Индексиране на информационни ресурси" за студенти от специалност "Библиотечно-информационни науки"
Authors: Аврамова, Мария
Avramova, Mariya
Issue Date: 2017
Publisher: Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"
Abstract: С развитието на електронните каталози един от основните начини за търсене на информация от ползвателите е търсенето предмет (тема). В условията на машинночeтима каталогизация особено важно е еднообразното представяне и контролирането на всички елементи на библиографския запис, в това число и на предметните рубрики. В ръководството се разглеждат: основни понятия - предмет и прдметизация; общи правила за предметизация; Езикът на предметните рубрики – лексика и граматика, Форма и структура на предметната рубрика – рубрика (редна дума) и подрубрики ; предметни рубрики в машиночетим формат на библиографски запис. Ръководството е предназначено за практическо помагало по дисциплината Индексиране на информационни източници, изучавана от студентите в специалност Библиотечно-информационни науки при Философски университет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Използвани са примери от електронния каталог COBISS/OPAC на НБКМ. Предметизирането се извършва по Предметния рубрикатор на Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ).
URI: http://hdl.handle.net/10506/1408
Appears in Collections:Статии / Articles

Files in This Item:

File SizeFormat
Indexing information resources.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback