DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Economics / Икономика >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1402

Title: СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПАЗАРНАТА РАЗМЯНА В ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА
Authors: Sedlarski, Teodor
Issue Date: Jan-2014
Publisher: Bulgarian Acacemy of Sciences - Institute for Economic Research
Citation: Sedlarski, T. (2014), "Socio-psychological Aspects of the Market Exchange in Institutional Economics", Economic Thought, 1/2014, pp.95-114.
Abstract: Представени са някои неортодоксални аспекти на институционалния подход към пазарите като социални структури (институции). Демонстрирана е възможността за обогатяване на новоинституционалния анализ, основан на концепциите за формални и неформални норми, имуществени права, транзакционни разходи, ограничена рационалност и социални мрежи,чрез отчитане ролята на обществени феномени като властта, статусното съревнование и когнитивните предизвикателства на разширените възмож-ности за избор. Направените с помощта на разширения институционален подход изводи са отнесени към проблема на дългосрочната устойчивост на пазарната обществена система.
URI: http://hdl.handle.net/10506/1402
Appears in Collections:Economics / Икономика

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Sedlarski2014-Socialnopsihologicheski-aspekti-na-pazara.pdf289.12 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback