DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Philosophy >
Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет >
Книга Психология / Livre Psychologie >
T. 105. Книга Психология. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1338

Title: Престижно потребление и реклама
Other Titles: Prestige-seeking Consumer Behavior and Advertising
Authors: Петрова, Анелия
Иванова, Дамяна
Petrova, Aneliya
Ivanova, Damyana
Keywords: престижно потребление
демонстративно потребление
prestige-seeking consumer behavior
conspicuous consumption
advertising
Issue Date: 2014
Citation: Петрова, Анелия, Иванова, Дамяна. Престижно потребление и реклама. В: Годишник на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Философски факултет. Книга Психология, 105, 2014, с. 29-47.
Series/Report no.: Книга Психология;105
Abstract: The paper presents the relationship between prestige-seeking consumer behavior and its refl ection in advertising. Prestige as a motive for consumption is included as the most often met values that consumers oriented to prestige give the goods. The second section of the paper analyzes the opportunities of advertising for motivation of the recipient. The context effect and use of characters in advertising are discussed as the most common methods for visualization of the motive for prestige consumption.
Description: В студията е представена връзката между проблема за престижното потребление и отражението му в рекламата. В първата част е включен престижът като мотив за потребле- ние и са представени най-често срещаните стойности, които ориентираните към престиж потребители придават на стоките. Във втората част на студията се анализират възмож- ностите на рекламата за мотивиране на реципиента. Контекст–ефектът и използването на персонажи в рекламата са разгледани като най-често прилагани методи за визуализация на мотива за престижно потребление.
URI: http://hdl.handle.net/10506/1338
Appears in Collections:T. 105. Книга Психология.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Petrova_Ivanova_T105.pdf326.94 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback