DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Philosophy >
Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет >
Книга Психология / Livre Psychologie >
T. 105. Книга Психология. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1336

Title: Психология на човека във виртуалния свят
Other Titles: Virtual World Psychology
Authors: Зиновиева, Ирина
Киряков, Момчил
Zinovieva, Irina
Kiryakov, Momchil
Keywords: социални медии
виртуален свят
себепредставяне
виртуална идентичност
организационна психология
social media
virtual world
self-presentation
virtual identity
organizational psychology
Issue Date: 2014
Citation: Зиновиева, Ирина, Киряков, Момчил. Психология на човека във виртуалния свят. В: Годишник на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Философски факултет. Книга Психология, 105, 2014, с. 5-18.
Series/Report no.: Книга Психология;105
Abstract: The information revolution and the creation of the global virtual space laid the foundations of a new type of human culture. Changes occur in the forms, means and volume of the cultural content generation and conservation. The most notable change concerns the information accessibility ranging from instant access of all on-line content to the opportunity for any single person with minimum equipment and Internet connection to join the culture creation and consumption on daily basis. In this environment the human psyche meets new challenges causing it to accommodate new ways of information processing, new forms of communication and selfpresentation, to navigate in collapsed contexts marked with high uncertainty, to adapt to a new virtual work organization. We expect them to become more salient in the future generations that are born and formed in both the real and the virtual world. In view of the profound changes in a number of fundamental ways of the human psychological functioning in the virtual world, the authors envisage creation of a new psychological discipline – Virtual World Psychology.
Description: Информационната революция и създаването на глобалното виртуално пространство поставят основите на нов начин на формиране на човешката култура. Променят се форми- те, способите и обемът на генерирането и съхранението на културно съдържание. Най-зна- чима обаче е промяната на достъпността, която стига дотам, че не само ползването на голямата част от продуктите на културата, но и участието на отделния човек в създаването на културата става ежедневие. В тази среда човешката психика се среща с нови предизви- кателства. Тя е принудена да акомодира нови начини на обработка на информацията, нови способи за общуване и нови начини за себепредставяне, да борави с вписани контексти с различни, включително противоположни очаквания, за които има малко информация, да привикне към нов начин на организация в работната среда. Тези промени вече носят белезите на нови функционални възможности на психичното, като авторите на студията очакват те да се проявят в по-завършени и разпознаваеми форми в новите поколения, кои- то са започнали живота си и са формирали основните си характеристики едновременно в реалния и виртуалния свят. Разбирането на характерните особености на психичното функ- циониране във виртуалния свят, на взаимодействията между реалния и виртуалния свят и на дейността за тяхното интегриране в цялостния човешки опит в новата интегрална среда предполагат значителни теоретични усилия и масирани нови изследвания. Затова авторите на настоящия труд смятат, че е назряла необходимостта от създаване на нов клон на психологията – психология на човека във виртуалния свят.
URI: http://hdl.handle.net/10506/1336
Appears in Collections:T. 105. Книга Психология.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Zinovieva_Kiryakov_T105.pdf294.31 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback