DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Philosophy >
Автореферати на дисертации / Summaries of PhD&Habilitation Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1187

Title: Влияние на емоционалните преживявания върху генезиса и локализацията на онкологичните заболявания : Автореферат
Authors: Тарейн, Маргарита Кирилова
Issue Date: 2011
Publisher: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Abstract: Настоящата дисертация намира основание в няколко текущи посоки в изучаването на проблематиката на онкологичните заболявания. На първо място това е ядрото на психосоматичната идея, според която човешкият организъм е едно цяло и болестта не е случайно явление. В сферата на психосоматиката на онкологичните заболявания се очертават най-общо две основни посоки – едната се отнася до психоневроимунологичните изследвания, според които злокачественият процес се явява вторичен спрямо ефектите на хроничните стресови преживявания върху функциите на имунната и хормоналната система; а другата, към която се присъединява тази разработка, разглежда онкологичното заболяване като телесен отговор на един несъзнаван психичен конфликт. Втората изходна точка на дисертацията е най-често изтъкваната от изследователите връзка между преживявания на значима загуба и началото на злокачествения процес. Третата засяга следващата група от психосоматични изследвания, които очертават характеристиките на определен тип личност (т.нар. личностов тип С), считан за специфично предразположен към онкологични заболявания. Според тези изследователски данни за „личностово канцерогенни” се считат черти като склонност към инхибиция на емоционалните преживявания и най-вече на агресивността,отстъпчивост, изпълнителност и висока отговорност, тенденция към преживявания на депресия и безнадеждност, и др. Четвъртата опорна точка засяга биологичните теории за злокачествените образувания като неадекватен регенеративен феномен.
Description: Автореферат на дисертация за получаване на образователно-науч. степен "доктор", Научна специалност: 3.2. Клин. психология СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра "Социална, трудова и педагогическа психология". Научен ръководител: Проф.д.пс.н.Ваня Матанова
URI: http://hdl.handle.net/10506/1187
Appears in Collections:Автореферати на дисертации / Summaries of PhD&Habilitation Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DigiTool - Avtoreferat - Margarita Tarein.htm28.36 kBHTMLView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback