DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Philosophy >
Автореферати на дисертации / Summaries of PhD&Habilitation Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1186

Title: Лидерски стилове и стратегии за справяне със стреса в организациите : Автореферат
Authors: Христова, Плама Сергеева
Keywords: лидерство
стрес психологични проблеми
организационно поведение
Issue Date: 2011
Publisher: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Abstract: Дисертационен труд представлява теоретико-емпирично изследване в областта на организационното поведение и включва проблеми на личността и социалната психология. Предмет на научен анализ е тезата, че лидерският стил,личностните характеристики на служителите и равнището на възприетия от тях стрес определят тратегиите за справяне с професионалния стрес и управлението на симптомите му.
Description: Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен доктор, Професионално направление Психология - 3.2. Науч. спец. 050621 Психология на дейността (Организационна психология) СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра по социална, трудова и педагогическа психология. Научен ръководител проф. дфн Крум Крумов
URI: http://hdl.handle.net/10506/1186
Appears in Collections:Автореферати на дисертации / Summaries of PhD&Habilitation Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DigiTool - Avtoreferat - Plama Hristova.htm27.81 kBHTMLView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback