DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Philosophy >
Магистърски тези / MSc Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1138

Title: Европейската интеграция на Черна гора след 2006 г.: основен приоритет в общественото развитие и външната политика
Authors: Димитрова, Цветомира
Issue Date: 14-Mar-2013
Publisher: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Citation: Димитрова, Цветомира. Европейската интеграция на Черна гора след 2006 г.: основен приоритет в общественото развитие и външната политика. [Магистърска теза]. Научен ръководител проф. д-р Антон Първанов. София, СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра Политология, 2013, 90 с.
Abstract: Основната цел на тази магистърска теза е представянето и анализирането на историческите предпоставки, обществените нагласи, актуалното състояние, външната политика и движението по присъединителния процес на Черна гора, които да доведат до пълноправна интеграция в Европейския съюз. Адриатическата държава успява за почти седемте години независимост да се развие политически, икономически, социално и културно по такъв начин, че да получи статут на държава-кандидат за членство в ЕС и да започне преговори за присъединяване. В тази връзка, тезата на настоящата изследователска работа е, че Черна гора е достатъчено добре подготвена и разполага с необходимата мотивация, за да продължи своя напредък – а именно положителна обществена нагласа и подкрепа, подходяща политическа обстановка, желание за укрепване и развитие на административния капацитет, осъществяване на законови и институционални промени, видимо присъствие на международната сцена, добросъседски отношения и регионална подкрепа. Тъй като присъединяването към Европейския съюз не е едностранен, а двустранен процес, и неговото успешно приключване зависи не само от напредъка на кандидатстващата държава, но и от позицията и готовността на Съюза да продължи своето разширяване, трябва да се подчертае, че центърът на тази изследователска работа е фокусиран основно върху конкретното състояние, позиция и потенциал за бъдещо развитие на Черна гора, а не върху политическата динамика, готовност и воля на държавите-членки да продължат да приемат нови държави в ЕС. Поради сложното положение на Европейския съюз, изразяващо се в продължаващата икономическа криза, политическа нестабилност и неединомислие на държавите-членки относно политиката по разширяване, което се проектира в постепенно съкращаване на бюджета за нея и усложняване на механизмите за приемане на нови членки, реалната готовност на ЕС да приеме институционално и политически нови членове не е напълно ясна и прогнозируема. Всичко това води до извода, че политиката за разширяване на Европейския съюз не е сред приоритетите му в момента. Поради това фокусът на настоящата дипломна работа е поставен върху краткосрочни и средносрочни прогнози и анализи за развитието и напредъка на Черна гора, като кандидат-членка, тъй като дългосрочни изводи за окончателно приключване на преговорния процес и постигане на пълноправно членство в ЕС не биха могли да бъдат посочени с голяма прецизност, тъй като зависят освен от готовността на Черна гора, и от готовността на Европейския съюз да приеме нови държави-членки.
Description: Магистърска теза, защитена в СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра Политология на 14. 03. 2013 г. Магистърска програма Международни отношения и проблеми на сигурността; Научен ръководител проф. д-р Антон Първанов
URI: http://hdl.handle.net/10506/1138
Appears in Collections:Магистърски тези / MSc Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2_2013-03-14_15137_mt.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback