DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Business Administration / Стопанско управление >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1134

Title: Практически наръчник „Успешна практика за управление на персонала (раздел Д.3.)
Authors: Vedar, Olympia
Andreeva, A.
Keywords: Кариера Планиране на кариерата
Issue Date: 21-Apr-2013
Abstract: В статията се разглеждат проблеми, свързани със същността на кариерата в съвременния свят, както и с нейното планиране. Очертани са възможностите, които съществуват в това отношение пред българския учител в хоризонтален и във вертикален план, включително – нормативната база, регламентираща кариерното развитие в сферата на училищното образование. Предложен е примерен модел за разработване на план за кариерата, който обхваща следните стъпки: • СТЪПКА 1 – преценка на собствените възможности, интереси и цели, т.е. индивидуално планиране на кариерата; • СТЪПКА 2 – организационно преценяване на възможностите за кариера; • СТЪПКА 3 – оповестяване и популяризиране на възможностите за кариера; • СТЪПКА 4 – консултиране. В статията е обърнато внимание и на някои характерни проблеми в развитието на кариерата и са коментирани възможни пътища за преодоляването им, както в личен, така и в организационен план. Всеки раздел от статията включва и набор от практически задачи за самоподготовка.
Description: ВЕДЪР, О., А. АНДРЕЕВА 2011, КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛЯ Практически наръчник „Успешна практика за управление на персонала (раздел Д.3.) Издателство РААБЕ ISSN 1314-2992
URI: http://hdl.handle.net/10506/1134
ISSN: 1314-2992
Appears in Collections:Business Administration / Стопанско управление

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback