DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Business Administration / Стопанско управление >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1132

Title: 300 ВЪПРОСА,3000 ОТГОВОРА Наръчник за явяване на интервюта
Authors: Vedar, Olympia
Issue Date: 21-Apr-2013
Abstract: Тази книга е предназначена за хора, които търсят работа и им предстои да се явяват на интервю като им предлага още една, нетрадиционна форма за подготовка – да видят как други хора са отговаряли на въпросите, които може би ще бъдат зададени и на тях. Сравнявайки „типовите“ отговори със своите собствени, читателят получава възможността да обмисли основно своята стратегия за изява по време на интервю. Насоките и коментарите ще му позволят да прецени доколко отговорът му съответства на изискванията на длъжността, за която кандидатства и доколко стилът на отговорите му съответства на стила и имиджа на компанията, в която кандидатства. Работата с книгата и “репетирането” могат да доведат до превръщане на отговорите в своеобразна вътрешна природа, така че когато на интервюто се зададе въпрос, интервюираният да отговори толкова естествено, като че ли винаги си знаел отговора или точно сега, съвсем спонтанно, го е измислил. В първата част на книгата са обобщени някои полезни съвети за подготовка, някои “трябва” и “не бива”, които е желателно да се спазват и някои общоприети истини за това, що е интервю въобще. На следващите страници са събрани 300 въпроса, които най-често се задават по време на интервю за работа. Към всеки въпрос има поне десетина примерни отговора и коментари относно плюсовете и минусите на повечето от тях в различен контекст. Те са събрани чрез наблюдения на реални интервюта, чрез разговори с работодатели, които са използвали тези въпроси по време на интервюта и чрез писмени отговори по въпросника от най-различни хора. Запознавайки се с тях, с помощта на кратките коментари, читателят ще може сам да направи анализ и да формулира СВОЯ ОТГОВОР.
Description: ВЕДЪР, О. 300 ВЪПРОСА,3000 ОТГОВОРА Наръчник за явяване на интервюта СОФИЯ, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”, 2008 ISBN 954-07-2109-1
URI: http://hdl.handle.net/10506/1132
ISBN: 954-07-2109-1
Appears in Collections:Business Administration / Стопанско управление

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback