DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Business Administration / Стопанско управление >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1131

Title: УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА Учебно помагало за провеждане на семинарни занятия
Authors: Vedar, Olympia
Keywords: Управление на персонала Управление на човешките ресурси
Issue Date: 21-Apr-2013
Abstract: Учебното помагало си поставя задачата да бъде едно естествено продължение на теориите и концепциите от учебниците. То е втори, преработен и допълнен вариант, на публикуваното през 2005 год., едноименно издание. Практическото приложение на първото Учебно помагало доказа убедително ползата от подобен учебно-методически помощен материал. Учебното помагало е предназначено, както за нуждите на студентите, така и за нуждите на преподавателите по време на ежедневния учебен процес. Помагалото няма претенции за стопроцентова оригиналност. Напротив, при подготовката му са използвани редица чужди материали, както “директно”, така и след необходимото адаптиране, а също и като идея за разработване на нещо ново. Обхванати са 13 основни теми, като изложението при всяка от тях е структурирано по следния начин: • Кратко представяне на основните теоретични моменти; • Семинарно занятие по темата. Акцентът е върху семинарните занятия. За всяко от тях е формулирана цел, съдържание, допълнителни въпроси за дискусия. Доколкото помагалото може да се използва директно в работата, в края на всеки план за семинарно занятие са дадени примерни задания за самостоятелна работа, задачи за следващото занятие и задачи за евентуално отработване на пропуснато занятие.
Description: ВЕДЪР, О. УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА Учебно помагало за провеждане на семинарни занятия СОФИЯ, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”, 2007 ISBN 978-954-07-2606-9
URI: http://hdl.handle.net/10506/1131
ISBN: 978-954-07-2606-9
Appears in Collections:Business Administration / Стопанско управление

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback