DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Economics / Икономика >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1130

Title: Marx conception about competition from neoclassical point of view.
Authors: Kondzhov, Tony
Keywords: Конкуренция, монопол, Карл Маркс, Неокласическа школа
Competition, Monopoly, Karl Marx, Neoclassical School
Issue Date: 21-Apr-2013
Abstract: Изходната позиция в тази публикация е , че Маркс не е развил своите постановки за пазарната стойност до крайната логическа точка, която може да се достигне чрез неговия начин на разсъждение. Прави се опит за достигане до тази точка чрез няколко допускания и изчисления, които са аналогични на тези в „Капиталът”. Крайният логически резултат е възникване на монопол, но монопол, който се налага на пазара с ниски производствени разходи и голям обем на производство. Така получения резултат (според автора) има съответствие с Неокласическата школа и в с частност „Теорията за уязвимия пазар”. Защото там пазарната структура също се монополизира от най-ефективните производители и заплахата от навлизане на нови конкуренти принуждава (дори) монополисти да произвеждат с минимално възможните средни разходи. В хода на изследването се установяват и други съответствия, но се подчертава, че теорията на Маркс е прекалено политизирана, което в голяма степен обезценява неговите (иначе верни) чисто икономически постановки.
Description: Конджов,Т.(2008) Марксисткото схващане за конкуренцията от гледна точка на неокласическата теория . Глобализация и регионализъм : Предизвикателства за икономическата теория : Юбилейна научна конференция, посветена на 60-годишнината от основаването на катедра "Икономикс" и специалност Макроикономика, 20-21 ноември 2008 г. : Унив. изд. "Стопанство", стр.171-177 Kondzhov, T.(2008) Marx conception about competition from neoclassical point of view.
URI: http://hdl.handle.net/10506/1130
Appears in Collections:Economics / Икономика

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback