DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Economics / Икономика >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1129

Title: Relationship betveen the accounting reputation and cost-efficiency in the Bulgarian non-financial sector during the 1999-2005
Authors: Kondzhov, Tony
Keywords: Търговска репутация, Ефективност на разходите, Несъвършена конкуренция
Аccounting reputation, Cost-efficiency, Imperfect competition
Issue Date: 21-Apr-2013
Abstract: В тази статия се следва логиката на неокласическия подход „структура-поведение-изпълнение” и се търси отговор на въпроса съществува ли зависимост между пазарната структура и изпълнението на фирмите в нефинансовия сектор на България. Разработена е методика за изчисляване на Индексът на Лърнър ( един от най-често използваните показатели за изпълнение). Тази методика е тествана с данни от Националния статистически институт. Установява се значително припокриване между дейностите при които положителната търговска репутация , отрицателната търговска репутация и ефективността на разходите са най-големи.
Description: Конджов,Т.(2011) Връзка между счетоводната репутация и ефективността на разходите в частния нефинансов сектор на България през периода 1999-2005 година. Годишник на СУ”Св. Климент Охридски”,том 9, стр.121-129 Kondzhov, T.(2011) Relationship betveen the accounting reputation and cost-efficiency in the Bulgarian non-financial sector during the 1999-2005
URI: http://hdl.handle.net/10506/1129
Appears in Collections:Economics / Икономика

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback