DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Economics / Икономика >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1128

Title: Еvolution of conceptions about national competitiveness
Authors: Kondzhov, Tony
Keywords: Конкурентноспособност, Реален ефективен валутен курс, Световен икономически форум, Международен институтза управленско развитие
Сompetitiveness, Real Effective Exchange Rate, World Economic Forum, International Institute for Management Development
Issue Date: 21-Apr-2013
Abstract: В тази статия се прави опит за синтезирано представяне на основните възгледи за национална конкурентноспсобност. Вниманието е насочено към въпроса може ли да се правят аналогии между конкурентноспособност на фирма и на държава. Представени са основните пунктове на дискусията за индикаторите за национална конкурентноспособност. Като основен се очертава проблемът за тежестта на отделните индикатори при извеждането на комплексен показател за конкурентноспособност. Във тази връзка се сочи едно изследване, което показва, че при определени промени в тежестта (на индикаторите използвани от Световния икономически форум) Естония би могла да бъде поставена от 1-во до 30-то място, Китай от 3-то до 35-то и т.н. От друга страна, обаче, се подчертава, че този проблем е неизбежен. Изказва се увереност, че той вечно ще съществува, защото всеки автор има право (в зависимост от убежденията си ) да дава свое определение за тази категория, да избира собствени индикатори за нея и да им отдава съответната тежест.
Description: Конджов,Т.(2012) Еволюция на възгледите за национална конкурентоспособност, Годишник на СУ”Св. Климент Охридски”, том 11, 2012 г. (под печат). Kondzhov, T.(2012) Еvolution of conceptions about national competitiveness
URI: http://hdl.handle.net/10506/1128
Appears in Collections:Economics / Икономика

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback