DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Economics / Икономика >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1126

Title: Estimation of the Beta Coefficients for Public companies in Bulgaria
Authors: Petranov, Stefan
Keywords: Бета коефициенти (корегирани и некорегирани), Публични дружества, Капиталов пазар, GARCH/ARCH методи, Диверсификация на риска
Issue Date: 21-Apr-2013
Abstract: За първи път в българската икономическа литература се представят отговарящи на строги статистически критерии оценки на бета коефициентите (корегирани и некорегирани) на български публични дружества. Оценките се отнасят за периода 1.1.2004-31.12.2007. Предложена е методология на оценяване, основана на регресионния анализ в комбинация с GARCH/ARCH методи, която е съобразена със спецификата на българския капиталов пазар – кратки исторически данни за обемите и цените на търгуваните акции, ниска ликвидност, наличието на емитенти, които са холдингови структури. Установеният емпиричен диапазан на бета коефициентите доказва хипотезата, че в разглеждания период портфейлните инвеститори на българския капиталов пазар са имали достатъчно възможности да извършват сравнително добра диверсификация и по този начин да елиминират специфичния риск на отделните емисии.
Description: Петранов, С., Й. Хинов. (2008), Оценка на бета коефициентите на публични дружества в България, Бюлетин на Комисията за финансов надзор, 6, 2008, 3-12. Petranov, S., J. Hinov (2008), Estimation of the Beta Coefficients for Public companies in Bulgaria, Bulletin of the Financial Supervision Commission, 6, 2008, 3-12.
URI: http://hdl.handle.net/10506/1126
Appears in Collections:Economics / Икономика

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback