DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Economics / Икономика >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1125

Title: Theory and Practice of Financial Instruments and Markets
Authors: Petranov, Stefan
Issue Date: 21-Apr-2013
Abstract: Оригинален учебник по сравнително нова за българската икономическа действителност дисциплина. Получил признание като професионален стандарт при изпитите, които се провеждат от Комисията за финасов надзор за придобиване на права за извършване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант. Учебникът е приет за преподаване в програмите на 4 университета в страната. Предлага се добре премерен баланс между солидна теоретична основа и практическо познание благодарение на богатия професионален опит на автора. В учебника има широк тематичен обхват, сравним като количество и качество с най-добрите международни учебници в тази област. Също така, учебникът излага общата универсална основа на инвестиционната теория, но е с насоченост към българската икономика. Разглежда българските пазари, институции и регулативни органи, набляга на финасовите инстументи, които са от най-голямо значение за българската инвеститори. Анализират се и се коментират като примери реални ситуации от българските финасови пазари, което е много полезно за читатели, които искат да разберат функционирането на тези пазари в страната. Освен стандартната теория, учебникът включва и редица оригинални разработки на автора – за спецификите на пазарите в преход, за функциите на пазарите на финансови инструменти, за инфраструктурата на българския капиталов пазар и др. Освен това, той съдържа и полезни допълнителни материали - въпроси и задачи за самостоятелна работа, речник с важните термини (на български и английски език) и техните дефиниции.
Description: Петранов, С., (2010). Инвестиции. Теория и практика на финасовите инструменти и пазари., София: Класика и стил, ISBN 978-954-327-061-3. Petranov, S. (2010). Investments. Theory and Practice of Financial Instruments and Markets, Sofia: Klasika i stil, ISBN 978-954-327-061-3.
URI: http://hdl.handle.net/10506/1125
ISBN: 978-954-327-061-3.
Appears in Collections:Economics / Икономика

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback