DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Economics / Икономика >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1123

Title: , Development and Prospects of the Corporate Governance Systems in the European Uninion
Authors: Petranov, Stefan
Angelova, M
Keywords: Корпоративно управление, Англо-саксонски модел, Континентален модел, Латински модел, Източно-европейски модел
Issue Date: 21-Apr-2013
Abstract: Статията е разширен вариант на доклад, предназначен за Работна група на Европейския икономически и социален съвет. Аанализира се еволюцията на системите за корпоративно управление в страните-членки на ЕС в светлината на проблемите, породили финансовата криза от 2008 г. и на фона на необходимостта от предприемането на мерки на Европейско ниво в тази област. Различните системи са разгледани чрез таксономия, основана на характеристики, свързани с нормативни, институционални и културни фактори, специфични за различните страни. Изследвано е възникването на Източно Европейски модел на корпоративно управление. Относително по-голямо внимание е отделено на този модел, тъй като в сравнение с останалите модели той възниква по-късно, до този момент е малко познат и практически не е анализиран в икономическата литература.
Description: Петранов, С., М. Ангелова. (2012), Развитие и перспективи на системите на корпоративно управление в Европейския съюз. Икономическа мисъл, LVII, 5/2012, 110-122. Petranov, S., M. Angelova. (2012), Development and Prospects of the Corporate Governance Systems in the European Uninion. Economic Thought, LVII, 5/2012, 110-122.
URI: http://hdl.handle.net/10506/1123
Appears in Collections:Economics / Икономика

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback