DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Industrial Economics and Management / Икономика и управление на отраслите >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1119

Title: Влияние на глобализацията в туроператорската и агентска дейност в България
Authors: Mileva, Sonia
Gendjeva, N
Keywords: Глобализация, туроператорска, туристическа агентска дейност, влияние
Issue Date: 21-Apr-2013
Abstract: В статията са изследвани и анализирани някои аспекти от състоянието на туроператорската дейност в България в условията на засилващата се глобализация. Целта на анализа е да се откроят онези фактори – заплахи и предизвикателства пред българските туроператори, които да им разкрият потенциални възможности за повишаване на тяхната конкурентоспособност, като специално внимание се отделя на процесите на интернационализиране, навлизането на новите информационни технологии (ИКТ), както и въпросите за стандартизация и глобалните вериги за дистрибуция, които имат огромно значение за дейността на туроператорските фирми.
Description: Милева С., Генджева Н. (2012) Влияние на глобализацията в туроператорската и агентска дейност в България, Научна конференция с международно участие на катедра „Икономика на туризма” при УНСС – София, 09.11.2012, Сборник научни доклади, Издателство Авангард Прима
URI: http://hdl.handle.net/10506/1119
Appears in Collections:Industrial Economics and Management / Икономика и управление на отраслите

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback