DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Industrial Economics and Management / Икономика и управление на отраслите >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1105

Title: Ролята на местното население за изграждането на бранд на туристическа дестинация (на примера на подрайон Лудогорие)
Authors: Mileva, Sonia
Keywords: Туристическа дестинация, бранд, управление и маркетинг на дестинацията
Issue Date: 21-Apr-2013
Abstract: Статията представя резултатите от проведено проучване на обществените възприятия и оценка на туристически район Старите столици и по-конкретно на туристически подрайон Лудогорие (община Разград) като са изведени основните послания и оценки, интерпретирани от гл.т. на местното население (домакин). Туристическите райони и подрайони са предпоставката за осъществяване на регионален маркетинг и брандинг. Основание за фокусиране вниманието върху местното население (домакин) неговите нагласи и оценки е разбирането, че те са интегрална, неразделна част част от останалите компоненти, формиращи туристически продукт, носители и предаващи значителна част от посланието на бранда. На практика е невъзможно развитие и утвърждаване на национален или регионален бранд без да се отчитат и да е налице ясна представа за общественото мнение и самооценката.
Description: Милева С. (2010) Ролята на местното население за изграждането на бранд на туристическа дестинация (на примера на подрайон Лудогорие), Научна конференция „Алтернативи за развитие на съвременния туризъм” посветена на 45-годишнината от създаването на специалност „Туризъм” 24-26 юни 2010 Варна.
URI: http://hdl.handle.net/10506/1105
Appears in Collections:Industrial Economics and Management / Икономика и управление на отраслите

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback