DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1087

Title: Payment cards – instrument for not present transaction. Sofia, Publishing hause ”Market and Law”, 2012, (in Bulgarian)
Authors: Kassabova, Kamelia
Keywords: non-cash payment instruments; debit card; delayed debit card; credit card; prepaid card; е-money; SEPA; сard scheme; settlement; сard not present transaction; сard present transactions; responsibility for unauthorized transactions.
Issue Date: 11-Apr-2013
Abstract: Монографията представлява цялостно правно изследване на платежните карти като инструмент за безналично плащане. Проследено е възникването и развитието на инструмента и историята на международните картови организации и клубове. Платежната карта е представена като вид платежна услуга, движима вещ, носител на персонална и електронна информация и др. Изследвани са различните видове персонализирани защитни характеристики на платежната карта и разграничението между тях. Отделните видове платежни карти са представени според различни класификационни критерии. Направено е разграничение между платежната карта и електронните пари, предплатените карти и ценните книги. Очертан е кръгът на субектите, които участват в правоотношенията, свързани с платежната карта и на договорните отношения между тях. Отделено е място на архитектурата на картовия платежен процес (иницииране на платежната операция, авторизация, многостранен нетен сетълмент от платежната система БОРИКА, финален сетълмент на плащанията в платежната система RINGS при БНБ). Квитесенция на монографията е отговорността за неразрешени платежни операции с платежна карта. Очертани са типологиите картови измами и общите принципи на отговорността при измамни операции с платежни карти
Description: Касабова, К. Платежните карти – инструмент за безналично плащане. София, изд. ИК „Труд и право”, 2012, ISBN 978-954-608-195-7 Kassabova, K. Payment cards – instrument for not present transaction. Sofia, Publishing hause ”Market and Law”, 2012, ISBN 978-954-608-195-7(in Bulgarian)
URI: http://hdl.handle.net/10506/1087
ISBN: ISBN 978-954-608-195-7
Appears in Collections:Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback