DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1076

Title: Layability for unauthorized transactions by payment cards. Journal “Commercial law” № 2, p. 18-38 (in Bulgarian)
Authors: Kassabova, Kamelia
Keywords: payment card; unauthorized transaction; identity theft fraud; signature-based card fraud; moral hazard; family fraud.
Issue Date: 11-Apr-2013
Abstract: В статията е направен правен анализ на фактическите състави на отговорността за неразрешени платежни операции с физическо присъствие на платежната карта. Прието е, че в случаите на доказано скимиране на платежна карта доставчикът на платежни услуги е длъжен да възстанови стойността на неразрешената платежна операция. Аргументира се, че предвидената в чл. 58, ал. 1 ЗПУПС отговорност на платеца за неразрешена платежна операция до 300 лева е неточно, тъй като в е направен опит за разпределяне на неблагоприятните последици между страните по правоотношението, настъпили от неправомерните действия на трето лице. И тъй като доставчикът на платежни услуги е икономически по-силната страна, на него законодателят е отредил по-тежката участ. За да настъпят правните последици на чл. 58, ал. 2 ЗПУПС – ползателят на платежни услуги да понесе пълния размер на щетата е необходимо да е налице и субективен елемент - платецът да действа злоумишлено – или чрез измама (dolus) или под формата на умисъл или груба небрежност (culpa lata). Налице е неправомерно поведение на картодържателя. Пълната имуществена отговорност на картодържателя се основава на неговата вина.
Description: Касабова, К. (2011) Отговорността за неразрешени операции с платежни карти. Списание „Търговско право”, бр. 2, с. 18-38 Kassabova, K. (2011) Layability for unauthorized transactions by payment cards. Journal “Commercial law” № 2, p. 18-38 (in Bulgarian)
URI: http://hdl.handle.net/10506/1076
Appears in Collections:Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback