DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1075

Title: Who carries the “liability” for unauthorized transaction by an illegally copied payment card. Journal “Commercial and competition law”, № 8 (in Bulgarian)
Authors: Kassabova, Kamelia
Keywords: payment card, unauthorized transaction, skiming, responsibility, reduce cardholders’liability
Issue Date: 11-Apr-2013
Abstract: В статията е изследвана европейската уредба на отговорността в случаи на неразрешени платежни операции с дубликат на платежната карта. Дава се отговор на проблема, роден от практиката, дали в случаите на „скимиране” на платежна карта следва да се приложи чл. 57, ал. 1 ЗПУПС. А именно, тъй като е налице неразрешена платежна операция, извършена от лице, добило данните на картата чрез копиране, доставчикът на платежни услуги следва незабавно да възстанови стойността на операцията. Изследван е и вторият проблем – кой носи доказателствената тежест за това, дали е извършена неразрешена платежна операция с дубликат на платежната карта – издателят или картодържателят. Приема се, че в случаите на скимиране на платежна карта е налице противоправно деяние, представляващо престъпление. Това обстоятелство отнема дефинитивно въпроса за вината по отношение на картодържателя и следва да се приложи чл. 57 ЗПУПС.
Description: Касабова, К. (2011). Кой носи „отговорността” при неразрешени операции с неправомерно копирана платежна карта. Месечен дайджест „Търговско и конкурентно право”, бр. 8, с. 5-16 Kassabova, К. Who carries the “liability” for unauthorized transaction by an illegally copied payment card. Journal “Commercial and competition law”, № 8 (in Bulgarian)
URI: http://hdl.handle.net/10506/1075
Appears in Collections:Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback