DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1071

Title: Protection of shareholders in increasing the capital of a J.S.C. by kind contributions. Journal “Commercial and competition law”, № 9 (in Bulgarian
Authors: Kassabova, Kamelia
Keywords: increase of joint stock capital; issued capital, shareholder’s protection; contributed property
Issue Date: 11-Apr-2013
Abstract: В статията се уточнява, че капиталът на АД може да се набира чрез вноски както при учредяване на дружеството, така и при последващо увеличение на капитала („последващ” апор). Уточнено е, че престирането на вноската е елемент от фактическия състав на учредяването на АД. Дружеството не може да възникне, ако акционерите не запишат всички акции и не направят необходимите вноски срещу тях. Изследват се двете възможни проявления на последващия апорт - при ефективно увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции по общия ред на чл. 194 ТЗ, когато някои от акционерите могат да „заплатят” цената на акциите от увеличението с непарични вноски, а останалите с парични вноски; и при специалната хипотеза на чл. 193 ТЗ, която предвижда само някой от акционерите да направи непарична вноска или вносител да бъде лице извън акционерния състав. Обръща се внимание на разликата, която трябва да се прави между обявяване на решението за увеличение на капитала в търговския регистър и вписване на това решение. Тези две решения материализират двата етапа на придобиване на апорта от АД - извършването на апорта и изпълнението на апорта. Извършването на апорта се състои в поемане на задължение от вносителя да прехвърли на дружеството собствеността върху предмета на апорта. Самото изпълнение на апорта се състои в реалното прехвърляне на правата от вносителя на дружеството.
Description: Касабова, К. (2010) Защита на акционерите при увеличаване на капитала на акционерно дружество с непарични вноски. Месечен дайджест „Търговско и конкурентно право”, бр. 9 Kassabova, К. (2010) Protection of shareholders in increasing the capital of a J.S.C. by kind contributions. Journal “Commercial and competition law”, № 9 (in Bulgarian)
URI: http://hdl.handle.net/10506/1071
Appears in Collections:Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback