DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1070

Title: Protection of shareholders for a capital increase of a J.S.C. by issuing new shares. Journal “Commercial law” № 3 (in Bulgarian)
Authors: Kassabova, K.
Keywords: shares, increase of joint stock capital, issued capital, shareholder’s protection
Issue Date: 11-Apr-2013
Abstract: Под защита на акционерите при увеличаване на капитала на АД в статията се разбира преди всичко защитата, предвидена при увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, известна като „предимствено право”. Подробно е представена правната уредба на предимственото право на акционерите в АД, която се съдържа в чл. 194, ал. 1, 3 и 4 от ТЗ. Отделено е внимание на преклудирането и отпадането на предимственото право. Изследвано е овластяването на управителния орган на АД за увеличаване на капитала при ограничаване или отпадане на предимственото право, както и последиците от взето решение при пороци на овластяването.
Description: Касабова, К. (2010) Защита на акционерите при увеличаване на капитала на АД чрез издаване на нови акции. Списание „Търговско право”, бр. 3 Kassabova, К. (2010) Protection of shareholders for a capital increase of a J.S.C. by issuing new shares. Journal “Commercial law” № 3 (in Bulgarian)
URI: http://hdl.handle.net/10506/1070
Appears in Collections:Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback